ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Шевелівська сільська рада   Ускликання

                                             ПРОТОКОЛ  № 6

                          спільного засідання постійних комісій

 

с.Шевелівка                                                                                             25 травня 2016р    

 

Члени  постійної депутатської комісії з питань планування, соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради:                                                                       

Всього членів комісії -5 чоловік

Присутні на засіданні -5 чоловік  :  

 Пономаренко Т.А. ,Черкасова О.А. ,  Міліна Н.І., Кононова Я.С.,Свинчук В.В.

Члени  постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я ,освіти, культури, правопорядку, соціального захисту населення та роботи з молоддю :

Всього членів комісії – 6 чоловік

Присутні на засіданні – 5 чол  Запорожець Л.І., Ісіченко Н.М.. Каменєва Т.О Горяінова І.О., Курочка А.В., .  

 Відсутні по поважним  причинам:.,Свинчук В.В.

В роботі засідання комісій взяли участь: Проскуріна Т.С..,   Євсюкова Г.І. -сільський голова

Запрошені  члени виконкому Лящук Г.І.,  .Проскуріна В.О.,    , керівник ОСББ «Молодіжний 31» Толстова З.В., Коптяєва Ю.М.,директор НВК 

 

Під час реєстрації депутатам роздані проекти рішень та матеріали до них.

 

Головуючим спільного засідання постійних комісій було обрано  Євсюкову Галину Іванівну – сільського голову

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2016 року № 32-ІУ «Про сільський бюджет на 2016 рік «(зі змінами )

Доповідає:  Пономаренко Тетяна Анатоліївна- спеціаліст  сільської ради

2. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі – олійниці за адресою с.Шевелівка вул.. Центральна,94 Б

Доповідає:   Євсюкова Галина Іванівна – сільський голова

3. Про внесення змін до Програми використання коштів з метою оплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області на 2016 рік

Доповідає:  Пономаренко Тетяна Анатоліївна- голова постійної комісії

4. Про затвердження рішення засідання постійної комісії з питань планування, соціально –економічного  розвитку, бюджету та фінансів сільської ради

Доповідає : Пономаренко Тетяна Анатоліївна- спеціаліст  сільської ради

5. Про  внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади с.Шевелівка на 2016 рік, затвердженої рішенням ІУ сесії Шевелівської сільської ради У скликання від 19.01.2016 року № 44-У

Доповідає:   Євсюкова Галина Іванівна – сільський голова 

                                                                           СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2016 року № 32-ІУ «Про сільський бюджет на 2016 рік «(зі змінами )

                                                                       

                                                                         ВИСТУПИЛИ:

Пономаренко Т.А., бухгалтер сільської ради, яка сказала , що необхідно внести зміни до сільського бюджету.Запропонувала винести дане питання на розгляд УІІІ ( позачергової ) сесії Шевелівської сільської ради У скликання     

                                                                          ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд УІІІ (позачергової) сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2016 року № 32-ІУ «Про сільський бюджет на 2016 рік «(зі змінами )  », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №1

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  10 чол.

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                       

                                                                           СЛУХАЛИ:

Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі – олійниці за адресою с.Шевелівка вул.. Центральна,94 Б  

 

                                                                     ВИСТУПИЛИ:

 Євсюкова Г.І. ,сільський голова , яка  сказала ,що  до сільської ради надійшла заява від дирекції ТОВ «Річ ленд ін вест» з проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі – олійниці за адресою с.Шевелівка вул.. Центральна ,94 Б

                                                                      ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд УІІІ (позачергової) сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі – олійниці за адресою с.Шевелівка вул.. Центральна,94 Б  

   » запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №2

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» - 10   чол.

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                         

                                                          СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до Програми використання коштів з метою оплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області на 2016 рік  

                                                        

                                                           ВИСТУПИЛИ:  

     Пономаренко Т.А., голова постійної комісії  з питань планування ,соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради , яка сказала , що до сільської ради надійшов лист від голови Балаклійської районної ради Літвінова О.М. з пропозицією збільшити розмір членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області на 2016 рік. .                                                          

                                                              ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд УІІІ (позачергової ) сесії Шевелівської сільської ради  У скликання  питання «  Про внесення змін до Програми використання коштів з метою оплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області на 2016 рік       », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №3

 

            ГОЛОСУВАЛИ:

            «за” – 10 чоловік; 

            „проти” – нема,

            „утрималося” – нема

                                                                СЛУХАЛИ:

Про затвердження рішення засідання постійної комісії з питань планування, соціально –економічного  розвитку, бюджету та фінансів сільської ради  

 

                                                               ВИСТУПИЛИ:

Пономаренко Т.А., голова постійної комісії  з питань планування ,соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради , яка сказала  , що в зв’язку з виробничою необхідністю 27 квітня 2016 року було проведено засідання постійної комісії на якому прийнято рішення Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2016 року № 32-ІУ «Про сільський бюджет на 2016 рік «(зі змінами ) .Запропонувала затвердити дане рішення і  винести його на розгляд УІІІ  (позачергової ) сесії Шевелівської сільської ради У скликання

 

                                                       

                                                               ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд УІІІ (позачергової) сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про затвердження рішення засідання постійної комісії з питань планування, соціально –економічного  розвитку, бюджету та фінансів сільської ради   »                                         

 запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №4

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  10  чол.

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                         СЛУХАЛИ:

 

Про  внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади с.Шевелівка на 2016 рік, затвердженої рішенням ІУ сесії Шевелівської сільської ради У скликання від 19.01.2016 року № 44- У

 

                                                                        ВИСТУПИЛИ:

      Євсюкова Г.І., сільський голова , яка сказала, що в ході проведення двомісячника з благоустрою  населеного пункту були придбані для сільського клубу садженці. Необхідно внести зміни до Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади с.Шевелівка на 2016 рік

 ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд УІІІ (позачергової) сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання « 

Про  внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади с.Шевелівка на 2016 рік, затвердженої рішенням ІУ сесії Шевелівської сільської ради У скликання від 19.01.2016 року № 44- У        запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №5

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  10  чол.

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                            

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 

Голова постійної депутатської комісії                                          Худик Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                      

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю