ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Протокол № 3 спільного засідання постійних комісій від 17 березня 20209 року.

                                

                                   Шевелівська сільська рада   Ускликання

                                             ПРОТОКОЛ  № 3

                          спільного засідання постійних комісій

 

с.Шевелівка                                                                                             17 березня   2020р    

 

Члени  постійної депутатської комісії з питань планування, соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради:                                                                       

Всього членів комісії -5 чоловік

Присутні на засіданні -4 чоловіка  :  

 Пономаренко Т.А. , Міліна Н.І., Кононова Я.С., Свинчук В.В

Члени  постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я ,освіти, культури, правопорядку, соціального захисту населення та роботи з молоддю :

Всього членів комісії – 6 чоловік

Присутні на засіданні – 4 чол  Запорожець Л.І.,. Горяінова І.О., Курочка А.В., , Ісіченко Н.М

 Відсутні по поважним  причинам:.,.,Каменєва Т.О..   Шабатура Т.Г Черкасова О.А

В роботі засідання комісій взяли участь: Проскуріна Т.С.., секретар ради   

Запрошені  : -

 

Під час реєстрації депутатам роздані проекти рішень та матеріали до них.

 

Головуючим спільного засідання постійних комісій було обрано  Проскуріну Т.С. – секретаря ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.. Про внесення змін до рішення  сільської ради від 20 грудня 2019 року № 428 «Про сільський бюджет на 2020 рік «(зі змінами )

Доповідає:    Пономаренко Тетяна Анатоліївна – спеціаліст сільської ради

 

СЛУХАЛИ:

 Про внесення змін до рішення  сільської ради від 20 грудня 2019 року № 428 «Про сільський бюджет на 2020 рік «(зі змінами )

                                                                       ВИСТУПИЛИ:

 Пономаренко Тетяна Анатоліївна, спеціаліст  сільської ради сказала,що  необхідно внести зміни  до сільського бюджету в зв’язку з виробничою необхідністю.

ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд   сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «  Про внесення змін до рішення  сільської ради від 20 грудня 2019 року № 428 «Про сільський бюджет на 2020 рік «(зі змінами )     запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №1

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» - 9 чол.  

 «проти «  немає

 « утримались» -немає                                                                   

 

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                 

 

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення, та роботи з молоддю