ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

генерального плану села Шевелівка Балаклійського району Харківської області

 

1.Замовник СЕО

Замовником проекту є Шевелівська сільська рада Балаклійського району Харківської області. Юридична адреса: 64263, Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Шевелівка, вул. Центральна, буд. 92А. Електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., тел. (05749) 5-33-22.

 

2.Вид та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає територіальний розвиток села та стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на тривалий період з метою досягнення стабільного, сталого розвитку господарського комплексу, і на цій основі - забезпечення всіх соціальних потреб його мешканців.

Генеральний план села Шевелівка передбачає:

-визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

-урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

-обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

-визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

-удосконалення планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

-оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

-визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

При розробленні генерального плану території враховується: генеральна схема планування території України, генеральний план села Шевелівка був розроблений в 1974 році інститутом «УКРКОЛХОЗПРОЕКТ», Схема планування території Харківської області, функціональне зонування територій існуючих підприємств; техніко-економічна та екологічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

Генеральний план села Шевелівка визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, в тому числі щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах.

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Генеральним планом передбачається збільшення території с. Шевелівка, площа території в існуючих межах населеного пункту становить 300,7 га, площа території в проектованих межах – приблизно 527,66 га.

Поруч (з півночі) селом Шевелівка проходить автомобільна дорога Т 2110 - територіальний автомобільний шлях «Кегичівка – Первомайський – Балаклія - Шевченкове. В межах с. Шевелівка проходить автомобільна дорога загального користування місцевого значення С210101 Шевелівка – Лозовенька, ІУ категорії. 

Вздовж сільських автомобільних доріг розташовані індивідуальні садибні будинки. Квартали одноповерхової житлової забудови представлені індивідуальними житловими будинками та територією для обслуговування будинків площею по 0,25 га. Житлові квартали села розміщені перпендикулярно до автошляхів. Загальна площа житлової забудови складає 84,9 га. ДДП передбачається будівництво нової житлової забудови в існуючих та проектних межах вулиць і за рахунок збільшення площі села.

В селі централізоване теплопостачання теплопостачання в селі відсуне. На території села в центральній частині для забезпечення основних об’єктів інфраструктури  розташована котельна. Протяжність мереж 0,275км. 

Генеральним планом передбачено благоустрій громадського центру села Шевелівка зі створенням зон озеленення та основних майданчиків для відпочинку населення.

В межах населеного пункту в ложе балки протікає річка Чепель  басейн Сіверського Дінця  та річка Викнина – ліва притока р. Чепель та декілька ставків з площею водного дзеркала  до 3га.

Село Шевелівка частково обладнане централізованим водопостачанням. Довжина зовнішньої водопровідної мережі 6 км. Частина населення користується шахтними та трубчастими колодязями. В населеному пункті розташовані дві артезіанські свердловини.

З метою розвитку водопровідної мережі та для забезпечення всього населення села Шевелівка необхідною кількістю і якістю питної води, ДДП пропонується будівництво чотирьох (одна резервна) нових артезіанських свердловин та кільцевої мережі водопостачання.

Генеральним планом запропоновано будівництво чотирьох (одна резервна) нових артезіанських свердловин у відповідності до вимог ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення для проектування». Для захисту проектних свердловин та водоносного горизонту, наміченого до експлуатації, передбачається організація зон санітарної охорони (ЗСО), в тому числі першого поясу ЗСО суворого режиму з радіусом 30 метрів. Глибина артезіанських свердловин, її потужність буде визначена на наступних стадіях проектування та за результатами інженерно-геологічних вишукувань. Впровадження планованої діяльності по будівництву артезіанських свердловин може мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля.

На території села Шевелівка працюють очисні споруди на основі біоінженерних споруд. Протяжність мереж 1,5 км. Побутові стічні води від населення приватних будинків надходять в дворові туалети, обладнані вигрібними ямами. ДДП передбачається каналізування всіх будинків громадського та культурно-побутового призначення. Загальна довжина проектованої побутової каналізації складає 6 км.

Впровадження планованої діяльності по будівництву трубопроводів для транспортування води може мати значний вплив на довкілля.

На території села Шевелівка знаходяться території господарського двору ТОВ «Річленд Інвест», яке займається веденням товарного сільськогосподарського виробництва на землях, орендованих у власників земельних паїв

Перший майданчик – Склад зернових та технічних культур з об’єктами що потребують встановлення  СЗЗ 50м та 100м

Другий майданчик – Гаражі та підприємства з ремонту, технічного обслуговування та зберігання сільськогосподарських машин і автомобілів при числі двигунів до 100 одиниць. СЗЗ 100 м.

Третій майданчик - Склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ) СЗЗ 100 м.

Очищення технологічних стоків від виробничих сільськогосподарчих підприємств передбачено на локальних очисних спорудах, що розташовані на територіях даних підприємств.

На території села не має місця утилізації та переробки твердих побутових відходів. Для збирання і тимчасового зберігання відходів ДДП запропоновано відведення спеціально обладнаний місць та встановлення контейнерів на асфальтових або бетонних майданчиках. Вивіз відходів з контейнерів здійснюється спеціальним транспортом, відповідно до договору на утилізацію ТПВ. Генеральним планом запланована організація централізованої планово-регулярної системи санітарного очищення села Шульське. Розміщення ділянок для утилізації та захоронення ТПВ на території населеного пункту не передбачається.

В межах села об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної пунктом 13 частини третьої статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у селі Шевелівка Балаклійського району Харківської області.

 

4. Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних ймовірних екологічних наслідків, пов’язаних з реалізацією Генерального плану с. Шевелівка, наступні:

а) для довкілля:

1.Атмосферне повітря – можливе забруднення від стаціонарних джерел (сільськогосподарські та комунально-складські підприємства) та пересувних джерел (автомобільний транспорт). ДДП передбачається збільшення зелених насаджень загального користування на території села, в тому числі озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

2.Ґрунти – можливе забруднення та порушення ґрунтів від поверхневих вод, що відводиться з території села. ДДП передбачається влаштування очисних споруд зливової каналізації для сільськогосподарського підприємства, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтів;

3.Поводження з відходами – можливе забруднення і засмічення ґрунтів, забруднення ґрунтових вод та інше, в зв’язку з незадовільним рівнем централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ, з незадовільною організацією планової очистки по збору та своєчасному видаленню відходів, з відсутністю спеціалізованого підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами. ДДП передбачається відведення спеціально обладнаних місць та встановлення контейнерів на асфальтових або бетонних майданчиках, систематичний вивіз відходів з контейнерів, організація централізованої планово-регулярної системи санітарного очищення села Шевелівка, впровадити роздільне збирання ТПВ;

4.Водні ресурси – можливе забруднення ґрунтових вод від неочищених побутових стічних вод з вигрібних ям приватних будинків, можливе забруднення ґрунтових вод від поверхневих вод, що відводяться з території села. ДДП передбачається розширення централізованої системи каналізування села, очисних споруд та влаштування очисних споруд зливової каналізації для проммайданчиків сільськогосподарського підприємства, що дозволить знизити ризик забруднення ґрунтових вод;

5.Здоров’я населення – можливе шумове навантаження, основним джерелом шуму є вулична мережа з рухом автотранспорту, а також виробничі майданчики ТОВ «Річленд Інвест». ДДП передбачається ведення забудови згідно з наміченим документацією функціональним зонуванням, встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови (в межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво, капремонти існуючих житлових будинків з добудовою та перебудовою і планується озеленення смугами зелених насаджень);

б) для територій з природоохоронним статусом – в зв’язку з відсутністю на території села об’єктів природно-заповідного фонду, проектні рішення ДДП не мають впливу на території з природоохоронним статусом. Натомість ДДП передбачається збільшення зелених насаджень загального користування на території села;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – проекті рішення ДДП не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

5. Виправданні альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП Генерального плану села Шевелівка Балаклійського району Харківської області будуть розглянуті наступні альтернативи:

Зважаючи на комплексність рішень ДДП Генерального плану села Шевелівка Балаклійського району Харківської області, що обумовлюється необхідністю забезпечення розвитку транспортних зв’язків, інженерної інфраструктури водопостачання, каналізування, розміщення рекреаційних зон, принципового функціонального зонування території населеного пункту за видами переважного використання, визначення промислово-виробничих ділянок, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки Генерального плану. Загальною альтернативою ДДП Генерального плану села Шевелівка Балаклійського району Харківської області, рішення про розроблення якого прийнято, є його можливе не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки. Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачається:

-Проведення аналізу існуючих матеріалів щодо стану довкілля (доповідь про стан довкілля, дані моніторингу стану довкілля, статистичні дані та таке інше);

-Лабораторні дослідження стану довкілля та їх аналіз;

-Проведення незалежний експертних оцінювань та наукових досліджень (у разі необхідності).

 

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, що передбаченні чинним законодавством.

Генеральним планом села Шевелівка передбачені заходи, для здійснення моніторингу наслідків виконання Генерального плану населеного пункту для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП передбачаються наступні заходи:

-збільшення зелених насаджень загального користування на території села;

-покращення дорожнього покриття сільської вуличної мережі;

-поточний догляд за зеленими насадженнями загального користування;

-озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

-визначити зони санітарної охорони для всіх об’єктів водопостачання та дотримуватися режиму їх використання;

-інженерний благоустрій територій навколо об’єктів водопостачання;

-інженерний благоустрій села, санітарне очищення;

-облаштувати спеціально обладнані майданчики для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання ТПВ, в достатній кількості. Місця розташування контейнерних майданчиків з твердим покриттям, на об'єктах благоустрою населених пунктів визначаються у складі проектів будівництва житлових і громадських будівель і споруд, а для території проектної садибної забудови - у складі проектів детальних планів цих територій;

-впровадити роздільне збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, металеві та алюмінієві банки, текстиль, органічні відходи;

-встановлення та організація санітарно-захисних зон.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених вимогами статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування – Генерального плану села Шевелівка Балаклійського району Харківської області, подаються до Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, за адресою: 64263, Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Шевелівка, вул. Центральна, буд. 92А.

Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану села Шевелівка Балаклійського району Харківської області, ( відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

 

Голова Шевелівської  сільської ради                                                   Галина ЄВСЮКОВА