ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                     У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________________________

   П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22 серпня  2017  р.                                                                                          

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 22 грудня 2016 року №129 -V

«Про сільський бюджет на 2017 рік»  (зі змінами).

 

                   Відповідно до вимог статті 78, статті 52 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, комісія

 

                                                                                ВИРІШИЛА:

 

1.                      Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1792,493 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1791,593 тис. грн., та спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 0,900 грн згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2248,031 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2237,131 тис. грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету 10,900 тис. грн в т.ч. бюджет розвитку 10,000тис.грн;

   - дефіцит сільського бюджету загального фонду у сумі -445,538

   - дефіцит сільського бюджету спеціального фонду у сумі -10,000

згідно додатком № 2 до цього рішення.

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2017 рік по загальному фонду 2237,131 тис. грн. та спеціальному фонду 10,900 грн. згідно додатком № 3 до цього рішення.

  3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  9,000 тис. гривень.

     4. Затвердити  на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення в сумі 526,067 тис.грн.

      5. Затвердити на 2017 рік  перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету за їх економічною структурою 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);                                               

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  964,085 тис. грн. згідно додатку № 5 до цього рішення.

7. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 7 до цього рішення.

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.
Будь-які видатки, пов
'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

11. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
 
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹Бюджетного кодексу України.
13
. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
14. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Шевелівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках за висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Шевелівської сільської ради.
Сільській раді про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

15. За рішенням сесії згідно висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2017 рік.

16. Дозволити голові сільської ради укладати та підписувати договори  районною радою на перерахування районної субвенції  на утримання об’єктів спільного користування  та зміни до неї  з послідуючим затвердженням на сесії.

17. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

18. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

 

комісії з питань планування, 

 

соціально – економічного розвитку,

 

бюджету та фінансів сільської ради

 

 

 

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

 

з питань охорони здоров’я, освіти, культури,

 

правопорядку, соціального захисту населення

 

та роботи з молоддю