ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

 

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

_____________________________________________________________________________

 П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 червня 2017  р.                                                                                           

 

 

Про встановлення на території Шевелівської сільської  ради   акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 р. за № 1791-УІІІ,  пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положенння Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,  від 20.12.2016 р. за № 1791 – УІІІ, на підставі статті 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», комісія

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити на території Шевелівської сільської ради на 2018 рік акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків від вартості ( з податком на додану вартість ) реалізованих підакцизних  товарів.

2. Затвердити порядок справляння акцизного  податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно з додатком 1.

3.Дане рішення набуває законної сили з 01 січня 2018 року.

4. Виконавчому комітету Шевелівської сільської ради оприлюднити дане рішення на сайті Шевелівської сільської ради в мережі Інтернет.   

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування, 

соціально – економічного розвитку,

бюджету та фінансів сільської ради   

Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури,

правопорядку, соціального захисту населення

та роботи з молоддю

                                                                     

                                                                                                                                          ДОДАТОК              

до    рішення сесії Шевелівської сільської ради У скликання

                                                                                  від 20.06.2017 р.  № 

 

                                                   АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 

З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

1. Платники податку

            1.1. Платником акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі по тексту – податок) є особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

1.2. Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування.

1.3. Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

2. Об’єкт оподаткування

            Об'єктом оподаткування є операції з  реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зазначених у підпункті 1.2 пункту 1 цього додатка до рішення.

3. База оподаткування

            Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до пункту  2 цього додатка до рішення.

4. Ставка податку

            Ставка податку встановлюється з 01 січня 2018 року у розмірі п’яти відсотків від вартості (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, реалізованих відповідно до пункту 2 цього додатка до рішення.

5. Податковий період

            Базовий податковий (звітний) період відповідає календарному місяцю.

            Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є  дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у  разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок,  –  є дата надходження оплати за проданий товар.

 

 

6. Порядок сплати податку

            6.1. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

6.2. Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  зараховується до міського  бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7. Строк сплати податку

            7.1.Суми податку перераховуються до міського бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

7.2. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

 

Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

 

  

 

Секретар сільської ради                                     Т.С.Проскуріна