ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

 

           

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

_____________________________________________________________________________

 П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 червня 2017  р.                                                                                           

 

 

Про  плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської ради

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 р. за № 1791-УІІІ,  пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положенння Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,  від 20.12.2016 р. за № 1791 – УІІІ, на підставі статті 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», комісія

 

ВИРІШИЛА:

1. Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі на території Шевелівської сільської ради.

2. Об’єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки на території Шевелівської сільської ради, які перебувають  у власності або користуванні та земельні частки (паї ) , які перебувають у власності.

3. Базою оподаткування земельним податком є нормативно грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнту індексації, визначеного відповідно  до ст. 289 Податкового  кодексу України та площі земельних ділянок, нормативно грошову оцінку яких не проведено.

4. Встановити на 2018 рік ставку земельного податку за земельні ділянки на території Шевелівської сільської ради , незалежно від місцезнаходження, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 3 (три) відсоткавід їх нормативної грошової оцінки.

5. Встановити на 2018 рік ставку земельного податку за земельні ділянки загального користування на території Шевелівської сільської ради, незалежно від місцезнаходження, нормативно грошову оцінку яких проведено у розмірі 1 (один ) відсоток від їх нормативно грошової оцінки.

6. Встановити на 2018 рік ставку земельного податку за земельні ділянки на території Шевелівської сільської ради, розташовані  за межами  села Шевелівка, нормативно грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5 (п’яти ) відсотків від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області.

7. Встановити на 2018 рік ставку земельного податку на території Шевелівської  сільської ради за земельні ділянки сільськогосподарських угідь незалежно від місцезнаходження у розмірі 0,3 (нуль цілих три десятих) відсотка від їх нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області  за земельні ділянки нормативно грошову оцінку яких не проведено.

8. Встановити на 2018 рік ставку земельного податку на території Шевелівської сільської  ради за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), незалежно від місцезнаходження у розмірі 7 (сім) відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

9. Встановити на 2018 рік пільги щодо сплати земельного податку за земельні ділянки на території Шевелівської сільської ради незалежно від місцезнаходження:

-           податок за земельні ділянки, право власності або користування на які зареєстровано у встановленому порядку, справляється у розмірі 1 (один) відсоток від нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки,крім земельних ділянок визначених п.8 цього рішення;  

-           податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, гаражними кооперативами для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, індивідуальними гаражами справляється у розмірі 1 (один) відсоток від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.4  цього рішення;

 10. Звільнити від сплати земельного податку на території Шевелівської сільської ради на 2018 рік:

-           заповідники, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища;

-           органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

  -      дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

 - комунальні підприємства, що здійснюють надання житлово – комунальних послуг на території Шевелівської сільської ради.

11.Податковий період для плати за землю,порядок обчислення плати за землю та строк її сплати, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату за землю встановлено  та відповідає Податковому кодексу України.

12.Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та інших нормативних документів.

13.Всі питання, не врегульовані цим рішенням.,регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших нормативно – правових актів.

2.. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2018 року.

3. Виконавчому комітету Шевелівської сільської ради оприлюднити дане рішення      на офіційному сайті  Шевелівської сільської ради в мережі Інтернет.

 Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування, 

соціально – економічного розвитку,

бюджету та фінансів сільської ради  

Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури,

правопорядку, соціального захисту населення

 

та роботи з молоддю