ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

_____________________________________________________________________________

 П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 червня 2017  р.                                                                                           

 

Про встановлення на території Шевелівської

сільської ради податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на 2018 рік

 

        На виконання закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 р. за № 1791-УІІІ,  пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положенння Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,  від 20.12.2016 р. за № 1791 – УІІІ, на підставі статті 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», комісія

 

                                                В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити з 01 січня 2018 року на території Шевелівської сільської ради:

1.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірах, визначених у додатку 1 до цього рішення.

2. Оприлюднити дане рішення та Додаток до рішення на сайті Шевелівської сільської ради в мережі Інтернет, на дошці оголошень Шевелівської сільської ради.

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування, 

соціально – економічного розвитку,

бюджету та фінансів сільської ради  

 

Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури,

правопорядку, соціального захисту населення

та роботи з молоддю

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                            

                                                                                           Додаток до                                                             

                                                                    рішенням Шевелівської сільської  ради

                                                                                       У скликання від 20 червня 2017 р.                                                                                                                                                                                              №

 

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ,

ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

 

1.  Платники податку

 

1.1. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі по тексту – податок), є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

 1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

 а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об’єкт оподаткування

 

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

2.2.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно -, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

2.2.2. Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

 

2.2.3. Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2.3. Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

б) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

в) гаражі та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

е) інші будівлі.

 

2.4. Не є об’єктом оподаткування:

 

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Шевелівської сільської  ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності.

 

3. База оподаткування

 

 3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

4. База оподаткування

 

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на  60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості –  на  120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх  часток),  –  на  180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

            Шевелівська сільська рада може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом.

 

4.2. Шевелівська сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на її території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

 

4.3. Встановити пільгу з податку, що сплачується на території Шевелівської сільської ради з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,  шляхом звільнення від його сплати:

а) релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями);

б) дитячих закладів оздоровлення та/або відпочинку, власниками (засновниками) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, у тому числі в частках. 

 

4.4. Пільги з податку, що сплачується на території Шевелівської сільської ради з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

 

Встановити  пільгу з податку, що сплачується на території Шевелівської сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для наступних фізичних осіб шляхом звільнення від його сплати:

 

- фізичні особи, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника.

 

4.5. Пільги з податку, що сплачується на території Шевелівської сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

 

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Шевелівської сільської ради;

 

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

4.6. Пільги з податку, що сплачується на території Шевелівської сільської ради з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

 

4.6.1. Встановити  пільгу з податку, що сплачується на території Шевелівської сільської ради з об’єктів нежитлової нерухомості, шляхом звільнення від його сплати за наступне майно:

а) господарські (присадибні) будівлі, а саме: вбиральні, погреби, колодязі, навіси, альтанки.

б) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я , соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

в) об’єкти нежитлової нерухомості комунальних підприємств, що здійснюють надання житлово-комунальних послуг на території Шевелівської сільської ради;

г) об’єкти нежитлової нерухомості, що передані в оренду органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також організаціям, створеним ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими.

 

4.6.2. Перелік фізичних осіб, які належать до пільгової категорії громадян:

 

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, визнані такими відповідно до закону, діти-інваліди, які виховуються одинокими матерями (батьками);

- особи, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей;

- інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, діти війни, особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1, 2, 3категорії);

- самотні громадяни похилого віку, які перебувають на обліку та обслуговуванні у  територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Балаклійському районі Харківської області.

            Пільга з податку, що зазначена у даному пункті, надається  один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік) за будь-якою одною категорією з переліку фізичних осіб, які належать до пільгової категорії громадян.

 

4.7. Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості відомості стосовно наданих ними пільг.

 

5. Ставка податку

 

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням Шевелівської сільської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування  і вказані у пунктах 5.2, 5.3 цього додатка до рішення.

 

5.2. Встановити наступні розміри ставок податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності:

 

а) фізичних осіб – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

 

б) юридичних осіб – 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

5.3. Встановити наступні розміри ставок податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності:

 

а) фізичних осіб – 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

 

б) юридичних осіб – 0,5 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

6. Порядок обчислення суми податку

 

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

 

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту  4 цього додатка до рішення, та пільги Шевелівської сільської ради з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього  додатка  до рішення, та пільги Шевелівської сільської ради з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

 

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4  цього додатка до рішення,  та пільги Шевелівської сільської ради з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення),  та відповідної ставки податку;

 

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  «б» та «в»  цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

 

 6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,   обчисленого згідно  з  підпунктом 6.1 пункту 6 цього додатка до рішення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Шевелівської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня  року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

 6.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

 

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

 

- права на користування пільгою із сплати податку;

 

- розміру ставки податку;

 

- нарахованої суми податку.

 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 

 6.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

6.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

7. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

 

 7.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

 7.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

8. Порядок сплати податку

 

 8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  сільського бюджету   згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

9. Строки сплати податку

 

 9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 

 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до  30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

           Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

 

 

 

 

                          Секретар сільської  ради                                          Т.С.Проскуріна