ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

 

       У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

    ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА    

_____________________________________________________________________________

 П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 червня 2017  р.                                                                                           

 

Про внесення змін до штатного

 розпису апарату управління,

обслуговуючого персоналу

Шевелівської сільської ради

                                              

    На виконання Постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 24.05.2017 року № 353, наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших» від 02.10.1996 р. № 77 зі змінами, керуючись  ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, комісія

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до штатного розпису апарату управління, обслуговуючого персоналу Шевелівської сільської ради, затвердженого рішенням ХVІІ позачергової сесії V скликання «Про затвердження штатного розпису апарату управління, обслуговуючого персоналу Шевелівської сільської ради, витрати на їх утримання і умови оплати праці працівників Шевелівської сільської ради у  2017 році» від 22.12.2016 року № 130- V, затвердивши його у новій редакції з урахуванням нових розмірів посадових окладів станом на 26.05.2017 року. (додаток № 1)

2.  Внести зміни до Положення  про преміювання працівників  Шевелівської сільської ради, затвердженого  рішенням ХVІІ позачергової сесії V скликання «Про затвердження  Положення про преміювання  апарату Шевелівської сільської ради « від  22 грудня 2016 року  № 132-У (додаток № 2)

 

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування, 

соціально – економічного розвитку,

бюджету та фінансів сільської ради  

 

Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури,

правопорядку, соціального захисту населення

та роботи з молоддю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток №1

до рішення сесія V скликання  від 20 червня 2017 року №

штат у кількості  - шести осіб

фонд  заробітної плати за посадовими окладами –шістнадцять тисяч грн.

 

 

 

Штатний розпис апарату Шевелівської сільської ради

 

№з/п

Посада

Кількість штатних посад

Посадовий оклад станом на 01.01.2017р.

Посадовий оклад станом на 26.05.2017р.

Фонд  заробітної плати на місяць за посадовими окладами

1

Сільський голова

1

2910

4300

4300

2

Секретар ради

1

2358

4100

4100

3

Спеціаліст,бухгалтер

1

1723

2000

2000

4

Спеціаліст

1

1723

2000

2000

5

Діловод

1

1723

2000

2000

6

Прибиральниця

1

1600

1600

1600

 

 

6

х

х

16000

 

 

 

 

 Секретар  сільської ради                                                   Т.С.Проскуріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток №2

до рішення сесія V скликання  від 20 червня 2017 року №

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників

Шевелівської сільської ради

 

    Відповідно доПостанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 24.05.2017 року № 353, наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших» від 02.10.1996 р. № 77 зі змінами,   вводиться дійсне Положення про преміювання працівників Шевелівської сільської ради.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про преміювання працівників  сільської ради (далі Положення) розроблене відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 24.05.2017 року № 353, наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших» від 02.10.1996 р. № 77 зі змінами   та колективного договору з метою заохочення працівників сільської ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.

1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх працівників сільської ради.

1.3. Преміювання працівників сільської ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць.

1.4. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи  або з нагоди ювілейних та святкових дат за розпорядженням сільського голови з урахуванням особистого внеску працівників може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці.

1.5. Премія не нараховується за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон.

1.6. Працівникам, які звільненні з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я.

1.7. Працівникам, яким винесена догана,  премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

1.8. Фонд преміювання  працівників сільської ради  утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання  у кошторисі  та економії фонду на оплату праці.

1.9. На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти  у розмірі  не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду  оплати праці, що утворилася з початку поточного року.

1.10. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі сільської ради.

1.11. Преміюванню, згідно цього Положення, підлягають сільський голова, секретар сільської ради, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст сільської ради, діловод сільської ради.

1.12. Облік та контроль використання коштів на матеріальне стимулювання здійснюється головним бухгалтером.

1.3.. Премії, які виплачуються згідно Положення,  враховуються при визначенні середнього заробітку працівника.

 

                        

 

                                    ІІ. ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ І РОЗМІР ПРЕМІЇ.

2.1. Преміювання здійснюється за рахунок роботи щомісячно, визначається шляхом нарахування на посадовий оклад.

2.2. Преміювання працівників за результатами роботи за місяць може здійснюватись, як в абсолютній сумі так і в відсотках до посадового окладу.

2.3. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам, враховуються такі показники:

                                     - своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом  завдань і доручень;

                                     - сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;

                                     - постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

2.4. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі:

                                     - неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва сільської ради;

                                     - несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян;

                                     - порушення строків розгляду документів;

                                     - недобросовісне виконання посадових обов’язків і завдань.

 

                                       ІІІ. ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ.

3.1. Бухгалтер сільської ради щомісячно до 25 числа розраховує загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання, та подає на розгляд сільському голові.

3.2. Премія сільському голові нараховується згідно рішення сесії сільської ради,

спеціалістам та працівникам виконавчого комітету на підставі розпорядження сільського голови.

3.3. Конкретний розмір премії сільському голові визначається рішенням сесії сільської ради. Спеціалістам та працівникам виконавчого комітету визначається сільським головою відповідно до його особистого внеску в загальні підсумки роботи в межах фонду преміювання.

3.4. Премія, нарахована згідно з цим Положенням, враховується при визначенні середнього заробітку в усіх випадках його обчислення.

3.5. Сільський голова має право використати частину перевиконання бюджету по доходах та економії заробітної плати на:

                                     - преміювання працівників (незалежно від посади, які вони займають) з ювілейними датами в розмірі середньомісячної заробітної плати;

                                     - надання матеріальної допомоги на лікування;

                                     - надання матеріальної допомоги на поховання батьків чи членів сім’ї;

                                     -преміювання працівників з нагоди професійних та державних свят (День Конституції, День Незалежності, День місцевого самоврядування);

                                     - преміювання працівників з нагоди святкування Дня захисника Вітчизни та Міжнародного жіночого дня  8 Березня.

3.6. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

 

ІУ. НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ.

4.1. Надавати  працівникам матеріальную допомогу для вирішення  соціально – побутових питань та допомогу  на оздоровлення  при наданні щорічної відпустки у розмірі     , що не перевищує  середньомісячний розмір заробітної плати при наданні щорічних відпусток, або за заявою працівника в інший час з дозволу керівника за умови відпрацювання в установі не менше року.

 4.2. Матеріальна допомога  на оздоровлення  сільському голові виплачується   при наданні щорічної відпустки у розмірі  середньомісячної заробітної плати , матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань сільському голові надається  за його заявою та рішенням сільської ради   у розмірі , що не перевищує  середньомісячний розмір заробітної плати при наданні щорічних відпусток відповідно до  Порядку обчислення серередньої заробітної плати, затверджений постановою  КМУ від 08.02.1995р №100  .

4.4. Матеріальна допомога, зазначається в пунктах 4.1-4.2 надається межах затвердженого фонду оплати праці.

 

Секретар  сільської ради                                                   Т.С.Проскуріна