ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                                     

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

 ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКА РАДА

 _____________________________________________________________________________

 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 19 травня  2017 року                                                                                      №   

 

Про затвердження плану заходів на 2017 рік

щодо наповнення сільського бюджету,

економного і раціонального використання

бюджетних коштів у процесі виконання місцевого бюджету

 

З метою організації роботи по забезпеченню виконання дохідної частини місцевого бюджету та збільшенню надходжень до нього, економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 березня 2017 року № 87 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо наповнення місцевих бюджетів області, економного використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів», враховуючи рекомендації, які викладені у розпорядженні   голови районної державної адміністрації від 04 квітня 2017 р. № 217 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо наповнення  місцевих  бюджетів району, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», комісія

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  план заходів на 2017 рік щодо наповнення сільського бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевого бюджету (додається).

2. Спеціалісту сільської ради Пономаренко Т.А. забезпечити в межах повноважень виконання відповідних пунктів плану заходів, про що інформувати районну державну адміністрацію через фінансове управління щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                 

 

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,

 та роботи з молоддю                                                                                                        

                                                                                                   

                                                                                        Додаток

 

 

 

План заходів на 2017 рік

щодо наповнення сільського бюджету,

економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевого бюджету

 

з/п

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1

2

3

4

1

Забезпечити виконання показників дохідної частини сільського бюджету, а також залучити до сплати всі наявні резерви надходжень

Спеціаліст сільської ради

Протягом 2017 року

2

Інформувати фінансове управління Балаклійської районної державної адміністрації про стан виконання затвердженого сільською радою місцевого бюджету

Спеціаліст сільської ради

щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

3

Проводити моніторинг надходжень податків і зборів  у розрізі місцевих бюджетів та видатків платежів, аналізувати випадки зниження надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року

Спеціаліст  сільської ради

Протягом 2017 року

4

Підготувати до 15 липня 2017 року проект рішення сільської ради щодо встановлення податку на майно в частині плати за землю, пільг із сплати цього податку

Спеціаліст  сільської ради

До 15 липня  2017 року

5

Проводити щоденний моніторинг виконання встановлених завдань щодо мобілізації доходів до місцевого бюджету

Спеціаліст  сільської ради

Протягом 2017 року

6

Запровадити діяльність роботи комісії з питань наповнення місцевих бюджетів , забезпечивши проведення їх засідань не рідше одного разу на місяць

Голова постійної комісії  сільської ради

Протягом 2017 року

7

Проводити роботу стосовно виявлення відокремлених підрозділів підприємств та організацій, які не сплачують податки до сільського бюджету, здійснюючи господарську діяльність на території ради

Спеціаліст сільської ради

Протягом 2017 року

8

   Вжити організаційних заходів з питань проведення інвентаризації земель запасу, резерву

Спеціаліст сільської ради (Міронченко О.С.)

Протягом 2017 року

9

  Провести інвентаризацію діючих договорів оренди земель стосовно відповідності розміру встановленої орендної плати вимогам Податкового кодексу України, визначитися з кількістю договорів оренди, що потребують внесення змін

 Спеціаліст  сільської ради (Міронченко О.С.)

Протягом 2017 року

10

Переглянути ставки та строки сплати орендної плати за земельні ділянки у відповідності до вимог розділу ХІІ Податкового кодексу України

Сільський голова

До 15 липня 2017 року

11

Переглядати прийняті рішення сільською радою щодо надання пільг зі сплати податків і зборів на відповідність чинному законодавству та доцільність їх надання

Сільський голова

До 15 липня 2017 року

12

Вжити заходи щодо виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України у частині врахування в першочерговому порядку потреби в коштах:

на оплату праці працівників бюджетних установ,

на проведення розрахунків за електричну енергію, послуги зв’язку

Сільський голова

Протягом 2017 року

13

Здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах і планах використання бюджетних коштів

Сільський голова

Протягом 2017 року

14

Запровадити заходи з енергозбереження та забезпечення зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Сільський голова

Протягом 2017 року