ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                             

                                                                                                                                

 

            У К Р А Ї Н А                                                       

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ____________________________________________________________________________

 

 

    ПРОЕКТ        Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 17 січня 2017 року                                                                                         №   

 

Про затвердження Програми

соціально-економічного та культурного

розвитку  територіальної

громади с. Шевелівка на 2017 рік

 

З метою досягнення у 2017 році  позитивних тенденцій сталого розвитку в усіх сферах економіки територіальної громади с. Шевелівка, забезпечення  життєдіяльності громади, покращення його благоустрою та екологічного стану, підвищення експлуатаційних показників конструктивних елементів житлових будинків і об’єктів соціальної інфраструктури, відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», комісія  

 

                                                                     В И Р І Ш И Л А:

 

1.      Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2017 рік (далі-  Програма, додається).

2.      Виконавчому комітету Шевелівської сільської ради спільно з підприємствами та організаціями, які розташовані на території ради вжити заходів щодо виконання Програми.

 

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 

Голова постійної депутатської комісії                                          Худик Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

                        

 

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 ШЕВЕЛІСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2017 РІК

 

           Програма соціально-економічного розвитку села Шевелівка на 2017 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні",  Державної стратегії регіонального розвитку на період  2017 року розроблена з метою практичного розв'язання економічних та соціальних проблем території.

   Програма передбачає :

-залучення місцевих товаровиробників до активної співпраці;

- підтримку виробництва в АПК;

- залучення інвестиційних коштів;

- вирішення проблем зайнятості;

- наповнення місцевого бюджету.

 

І. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ в 2017 році.

 

      На протязі 2016 року відбулися позитивні зміни в соціально-економічному розвитку території та покращенні життєвого рівня населення. Активно працювали сільськогосподарські підприємства, спілки власників земельних паїв, індивідуальні селянські господарства, отримавши добрий врожай зернових та  технічних  культур. Основними джерелами інвестицій були власні кошти підприємств, кошти місцевого і державного бюджетів у вигляді субвенцій, кошти цільових фондів, кошти населення,  які були спрямовані на розвиток виробництва, технічне переобладнання, на реконструкцію об'єктів соціальної сфери, на розвиток особистих підсобних господарств.  Широкий розвиток набула роздрібна торгівля продовольчими та промисловими товарами. Приватні підприємці активно залучалися до вирішення соціально-економічних питань підлеглої території.

     На території сільської ради працювали ТОВ «Річленд інвест» (директор Хасьянов Д.О), ТОВ «Супіна Агро»,  ПП Шеховцов, ПП Василенко, ПП Свинчук, ППСвітченкоО.І.,ПП Сиров В.,ПП Шабатура В.В., індивідуальники -землероби.

    Сільгоспники стовідсотково розрахувалися з орендодавцями, що позитивно позначилося на їхньому добробуті. Успішно працювало комунальне підприємство «Комунальник-1», яке забезпечувало питною водою населення. Покращився транспортний зв'язок з районним центром .

Успішно працює Шевелівська амбулаторія сімейної медицини .

     18  дітей дошкільного віку виховуються у   Шевелівському НВК.

         

ІІ. ГОЛОВНА  МЕТА  ПРОГРАМИ.

 

     Головною метою цієї Програми  є  забезпечення сталого розвитку  сільської території, підвищення рівня життя сільського населення та благоустрою сільської ради,охорона навколишнього природного середовища,збереження природних, трудових і виробничих ресурсів, відновлення  соціально- економічної інфраструктури сільського населеного пункту, збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності, зростання добробуту народу,  за рахунок підвищення продуктивності сільгоспвиробництва, присадибного підсобного господарства, залучення незайнятих верств населення до дрібного підприємництва, розширення сфери послуг, надання можливостей для всебічного розвитку підростаючого покоління.

 

ІІІ. ПЛАН  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛСЬКОЇ РАДИ НА 2017 рік

 

І. Вступ.

1.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2017 рік

   У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради на 2017 р., спрямовані на розвиток села – роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення села Шевелівка

      Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету села Шевелівка  субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

 У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Шевелівської  сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

       Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

   

 ІІ. Соціальна сфера

 2.1. Демографічна ситуація

       Населення села переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку. В 2016 році народилось 11 дітей, а померло 9  мешканців сільської ради. Народжуваність у порівняні  з відповідним періодом 2015 року зменшилась  на 57,1 %,   смертність    – на 10 %  .Основні причини смертності – старість, серцево-судинні та онкологічні захворювання. Стабілізація та подальше покращення економічної ситуації в країні сприятиме збільшенню народжуваності й зменшенню смертності населення.

  Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. У Балаклійському  районі реалізуються державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають в сільській місцевості, забезпечення доступності медичної допомоги, культурно-дозвіллєвих та інших послуг, сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

        Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім”ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.

         Основним напрямом діяльності в 2017 році буде стабілізація демографічної ситуації, збереження традицій багатодітності та настанов на дводітну родину.

   Передбачається:

-  забезпечення підтримки сімей з дітьми;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

      

  2.2. Доходи населення.

      Підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі тобто 3200 грн., в порівнянні з груднем місяцем 1600 грн. Збільшиться доход громадян. Основну частку доходів складатиме реалізація продукції з підсобних господарств: молока, м'яса, яєць, овочів, фруктів, зерна. Громадяни, зайняті у сільськогосподарському виробництві, а також працюючі в бюджетних установах, підвищать свій добробут за рахунок отримання заробітної плати та інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

 

 2.3. Соціальний захист населення.

     У 2016 році сільською радою, разом із районною радою та районною державною адміністрацією, планується провести ряд заходів направлених на покращення медичного обслуговування інвалідів, ветеранів праці, забезпечення їх реабілітаційними засобами, сприяння їх санаторно-курортному лікуванню. Продовжується робота щодо щомісячної  виїзної роботи медпрацівників  в амбулаторію сімейної медицини   та  виїзного флюрографа. 

 

2.4. Зайнятість населення та ринок праці.

         У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачити здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

- залучення до громадських робіт безробітних громадян;

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

 - зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

-  сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття;

- сприяння розвитку підприємництва;

-  проводити  роз'яснювальну роботу з керівниками сільськогосподарських підприємств, приватними підприємцями по збереженню робочих місць в умовах економічної кризи.

- спільно з Балаклійським центром зайнятості залучити до громадських робіт   мешканців сільської ради, а також бронювати згідно чинного законодавства  робочі місця  в     сільгосппідприємстві для працевлаштування громадянина працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні  конкурувати на ринку праці , тобто інваліди.

 

 2.5. Розвиток житлово-комунального господарства.

 Основними завданнями в розвитку житлово-комунального господарства на 2017 рік є:

- покращення фінансово-економічного стану комунального підприємства за рахунок суворої платіжної дисципліни серед споживачів;

- раціональне використання питної води населенням і організаціями;

- підтримання належного технічного стану водогонів  .

-  продовжити  виконання поточного ремонту доріг по вул..Центральна.  

 забезпечити подальше виконання   відновлення  вуличного освітлення населеного пункту  із застосуванням багатотарифних лічильників.

 

2.6. Розвиток споживчого ринку товарів і послуг.

      

 Основні завдання:

- створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва;

- реалізація державної цінової політики, проведення моніторингу діючих роздрібних цін на основні види продовольчих товарів;

- розвиток сфери побутових послуг.

 

2.7. Розвиток малого підприємництва.

Основні завдання на 2017 рік:

- створення умов для розвитку малого бізнесу;

-  забезпечення неухильного дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

-   збільшення обсягів надходжень до бюджету від суб'єктів малого підприємництва;

 

2. 8.Розвиток сільського господарства.

     Основні завдання на 2017 рік:

- підвищення валових зборів зернових і технічних культур за рахунок впровадження сучасних процесів виробництва.

 - в приватному секторі – стабілізація та нарощування продуктивного поголів'я корів, обсягів виробництва молока, збільшення поголів'я свиней та птиці;

- подолання безробіття і підвищення загального стандарту життя сільського населення.

                         

ІІІ.Гуманітарна сфера.

3.1. Охорона здоров'я

  В селі функціонує амбулаторія сімейної медицини, яка знаходиться на утриманні районного бюджету.В амбулаторії  працює 4 чоловіки.

На протязі  20166 рокубуло зроблено ремонт амбулаторії сімейної медицини на загальну суму 258,854 грн., 10000 тис.грн. виділялось на ремонт автомобіля, з бюджету сільської ради здійснювалася оплата енергоносіїв по амбулаторії, кошти за які були компенсовані сільському бюджету – ЦРКЛ.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

 - сприяння  подальшого виконання районної  Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню сільської ради на 2015 – 2020 роки;

- зниження показника  захворюваності населення;

- формування системи надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини;

- збільшення питомої ваги звернень за медичною допомогою, що починаються і закінчуються на рівні первинної медико-санітарної допомоги на 5 – 7%;

- охоплення всіма видами оздоровлення не менше 40% дітей шкільного віку.

 

3.2. Освіта, культура, фізичне виховання і спорт. 

 В селі є Шевелівський навчально – виховний комплекс, який  фінансується з районного бюджету.

У 2016 році за спонсорські кошти  ТОВ «Річленд ін вест» у Шевелівському НВК розпочата робота щодо підключення до мережі Інтернет, за кошти сільського бюджету було замінено дерев’яні вхідні двері на металопластикові.

Пріоритетним напрямком на 2017 рік є:

 - збільшення охоплення дітей дошкільною освітою: 

- підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників   через проходження курсової перепідготовки;

  - залучення до занять спортом і фізкультурою мешканців сільської ради, в першу чергу, молоді;

- виконання заходів щодо збереження  пам'яток культурної і історичної спадщини;

- ремонт системи опалення;

- заміна старих дерев’яних вхідних дверей на металопластикові;

- встановлення огорожі.

 

3.3. Культура

На території сільської ради  є  один сільський клуб, та одна сільська бібліотека- філія.   У 2016 році проведено поточний ремонт на загальну суму 300,327 тис. грн., за спонсорські кошти ТОВ «Річленд інвест» придбано сценічний одяг та ремонт театральних крісел на суму 49,0 тис. грн. Як і в минулому році робота працівників  культури буде спрямована  на  проведення культурно масових заходів;

- сприяння розвитку художньої самодіяльності;

- сприяння роботі сільської бібліотеки;

- придбання сценічних костюмів.

 

3.4. Молодіжна та сімейна політика.

  Основними завданнями даного напрямку на 2017 рік є:

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;

  - забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;

- cприяння дотриманню державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян;

- попередження соціального сирітства;

 

3.5. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

   У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей с. Шевелівка.

З метою збереження родинних стосунків, надання соціальної підтримки сім’ям, які потребують допомоги, запобігання раннього соціального сирітства, реалізується соціальна програма

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

 Зі свого боку, в межах своїх повноважень та можливостей, сільська рада основними цілями та завданнями щодо демографічної політики в селі ставить перед собою такі завдання:

-  Подолання негативних тенденцій відтворення населення;

- Допомога малозабезпеченим та кризовим сім'ям.

 - посилити роботу з попередження пияцтва, наркозалежності, блукання, насильства в сім'ї.

4. Охорона навколишнього природного середовища.

Основні завдання на 2017 рік:

- проведення озеленення і благоустрою території сільської ради  .

 

IV. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ села ШЕВЕЛІВКА

 

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села

    Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

 Фінансово-бюджетна політика - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.

  В 2016 році сільський бюджет виконано на 117,3%,  

                    Основні завдання та заходи на 2017  рік:

- забезпечити виконання дохідної частини бюджету;

- забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого бюджету;

- продовжити роботу щодо перезаключення договорів оренди з  підприємцями,земельні ділянки яких    знаходяться в межах села відповідно до грошової оцінки землі.

- проводити відповідну інформаційно-роз'яснювальну роботу по залученню населення до оформлення житлових субсидій за спрощеною системою;

- активізувати роботу щодо охоплення дітей дошкільною освітою

- вжити заходів щодо збереження та  стабільного функціонування закладу культури в селі, поліпшення матеріально-технічної бази, покращання умов праці працівників закладу культури

- відновлення та підтримання санітарного стану річок

 

   Очікувані результати:

• стабільне функціонування бюджетної системи;

•  збільшення дохідної частини сільського бюджету;

• підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах;

У. Інвестиційна політика.

    Основні завдання на 2017 рік: залучення коштів державного та місцевого бюджетів, коштів сільгосппідприємств, приватних підприємців, населення для вирішення різних соціально-економічних питань території.

 

 

 

                                                                                                                                            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ

щодо забезпечення виконання Програми соціально – економічного  та культурного розвитку Шевелівської сільської ради на 2017 рік

 

 

 

 

№п/п

Назва заходу

Виконавці

Джерела фінансування та орієнтовна вартість

тис. грн.

Благоустрій

1.

Утримання та поточний ремонт

мережі вуличного освітлення

Шевелівська сільська рада

10,0

2.

Придбання  спортивного майданчика

Шевелівська сільська рада

77,0

3.

Ремонт доріг комунальної власності

Шевелівська сільська рада

205,0

Культура

1.

Придбання костюмів

 Шевелівська сільська рада

77,0

Охорона здоровя

1.

Придбання оргтехніки

Шевелівська сільська рада

10,0

Освіта

1.

Заміна  дерев`яних дверей на металопластикові

Шевелівська сільська рада

108,0

2

Встановлення металевої огорожі

Шевелівська сільська рада

260,0

                                                                 Управління

1

Ремонт даху сільської ради

Шевелівська сільська рада

20,0

2

Поточний ремонт приміщення сільської ради

Шевелівська сільська рада

300,0