ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                                                                                                

 

            У К Р А Ї Н А                                                       

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ___________________________________________________________________________

   ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 17 січня 2017  р.                                                                                    №  

Про внесення змін до рішення сільської ради

Від 22 грудня 2016 року №129 - V

 «Про сільський бюджет на 2017 рік»  (зі змінами).

                   Відповідно до вимог статті 78, статті 52 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, комісія

 

ВИРІШИЛА:

1.                      Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1700,303 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1699,403 тис. грн., та спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 0,900 грн згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1700,33 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1699,403 тис. грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету 0,900 грн.;

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2017 рік по загальному фонду 1699,403 тис. грн. та спеціальному фонду 0,900 грн. згідно додатком № 2 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  9,000 тис. гривень.

     4. Затвердити  на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення в сумі 298,887 тис.грн

          Районна Програма «Шкільний автобус» на 2013-2017 роки – 82,286 грн

          Районна Програма організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально – виховних комплексів Балаклійського району на 2015-2018 роки – 216,601 грн

   5. Затвердити на 2017 рік  перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету за їх економічною структурою 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  515,893 тис. грн. згідно додатку № 3 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.
Будь-які видатки, пов
'язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
 
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹Бюджетного кодексу України.

12
. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
13. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Шевелівської сільської ради Балаклійского району Харківської області в процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках за висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Шевелівської сільської ради.
Сільській раді про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

14. За рішенням сесії згідно висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2017 рік.

15. Дозволити голові сільської ради укладати та підписувати угоду районною радою на перерахування районної субвенції  на утримання об’єктів спільного користування  та зміни до неї  з послідуючим затвердженням на сесії.

16. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку, бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 

Голова постійної депутатської комісії                                          Худик Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю культури

                                                                    

  

  

 

П О Я С Н Е Н Н  Я

                                     До  рішення від 17.01. 2017 року  № 139  – V

 

 

1.Направити нерозподілені видатки по загальному фонду сільського бюджету в сумі 301887,00 грн

А саме:

          

            По КФК 3400 Інші видатки на соціальний захист населення – 3000,00 грн

                                Лютий код 2730 – 3000 грн

                        

            По КФК 8600 Інша субвенція – 298887,00 грн

                                Лютий код 2620 – 49817 грн

                                Березень код 2620 – 24907 грн

                                Квітень код 2620 – 24907 грн

                               Травень код 2620 – 24907 грн

                               Червень код 2620 – 24907 грн

                               Липень код 2620 – 24907 грн

                               Серпень код 2620  – 24907 грн

                               Вересень код 2620  – 24907 грн

                               Листопад код 2620 – 24907 грн

                               Жовтень код 2620 – 24907 грн

                               Грудень код 2620 – 24907 грн

 

 

 

 

 

 

               Бухгалтер                                               Т.А.Пономаренко