ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                                                                                             

                                                                                                         

 

 

У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVII позачергова сесія V скликання

_____________________________________________________________________________

 

 ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 Від 22 грудня 2016  р.                                                                                            

 

 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

 

ВИРІШИЛА:

1.                      Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1681,303 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1680,403 тис. грн., та спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 0,900 грн згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1681,303 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1680,403 тис. грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету 0,900 грн. згідно з додатком № 2 цього рішення;

2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  9,000 тис. гривень.

3. Затвердити на 2016 рік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету за їх економічною структурою 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

 4. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  419,811 тис. грн. згідно додатку № 3 до цього рішення.

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету  та фінансування сільської ради (голова – Пономаренко Т.А.)

    Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

               Сільський голова                                                  Г.І.Євсюкова