ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

                                                                                                         

 

 

У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 _____________________________________________________________________________

 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

Від 18 жовтня 2016  р.                                                                                          №   

 

Про внесення змін до  рішення сільської ради

від  23 грудня 2015 року № 32 - V

«Про сільський бюджет на 2016 рік» (зі змінами).

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, на підставі статей 26, 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію бухгалтера сільської ради  комісія:

 

ВИРІШИЛА:

Внести зміни та доповнення до рішення сільської ради від  23 грудня  2015 року

 № 32– V  та  викласти його та додатки до нього в новій редакції:  

1.                      Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1574,967 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1569,428 тис. грн., та спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 5,539 грн в тому числі бюджет розвитку сільського бюджету  у сумі  4800 згідно з  додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1892,979 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1872,440 тис. грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету 20,539 грн. в тому числі бюджет розвитку 20,400 згідно з додатком № 3 цього рішення;

- дефіцит сільського бюджетузагального фонду у сумі -303,012 тис. грн

-дефіцит сільського бюджетуспеціального фонду у сумі-15,600

2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  9,000 тис. гривень.

3. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення

- субвенція на утримання об’єктів спільного користування затверджених радою у сумі 232,893 тис.грн.

 Програма організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально виховних комплексів Балаклійського району на 2015-2018 роки – 87,450 тис.грн

Районна програма забезпечення мешканців району, які мають рідкісні захворювання, життєво необхідними засобами та спеціальним харчуванням на 2015-2020 роки – 24,285 тис. грн..

Районна програма «Онкологія» на 2012-2016 роки – 888 грн.

Районна програма боротьби із захворюванням на туберкулез на 2012-2016 роки.-1,757 тис. грн.

Соціальна Програма розвитку фізичної культури і спорту у Балаклійському районі на 2014-2018 роки -22,426 тис. грн..

Програма обдаровані діти на 2016-2018 роки -1,269тис.грн.

Програма оздоровлення та відпочиноку дітей на 2014-2017 роки у Балаклійському районі – 7,952 тис.грн.

Комплексна Прогама соціального захисту населення Балаклійського району на 2012-2016 роки( компенсація фізосібам, які надають соцполуги) – 4,913 тис.грн.

Комплексна Прогама соціального захисту населення Балаклійського району на 2012-2016 роки( матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення) – 5,897 тис.грн.

Комплексна Прогама соціального захисту населення Балаклійського району на 2012-2016 роки( утримання ветеранських організацій) – 2,469 тис.грн.

Програма розвитоку архівної справи у Балаклійському районі на 2016-2018 роки – 4,858 тис.грн.

Програма розвитоку інформаційного простору  Балаклійського району на 2015-2020 роки – 4,250 тис.грн.

Програма розвитку матеріально технічної база загальноосвітніх закладів -51,250

5. Затвердити на 2016 рік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету за їх економічною структурою 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1161,937 тис. грн. згідно додатку № 7 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

     Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова  постійної комісії                                                                  Пономаренко Т.А.

        з питань планування, соціально

        – економічного розвитку, бюджету

         та  фінансів сільської ради

 

        Голова постійної комісії                                                                   Худик Т.Г.

       з питань охорони здоров’я,

      освіти ,культури, правопорядку,

      соціального захисту населення

      та роботи з молоддю

 

 

 

П О Я С Н Е Н Н  Я

До  рішення від 18.10. 2016 року № 108-V

 

1.  Збільшити доходну частину загального  фонду сільського бюджету  2016 року за рахунок перевиконання доходної частини  у сумі 194900 грн.

А саме:

18050500 – 115900грн

18010600 - 79000

2.  Збільшити видаткову частину загального  фонду сільського бюджету  2016 року за рахунок перевиконання доходної частини  у сумі  194900

  грн.

А саме:

          

            По КФК 010116 Органи місцевого самоврядування   в    сумі  2700  грн

                                Жовтень код 2120 – 2700 грн

                        

            По КФК 10204 Клуби та будинки культури   

              Листопад код 2274 – 5000 грн

            По КФК 100203 Благоустрій          

                         

               Жовтень  код 2210 -  5000  грн (збільшити)

               Жовтень  код 2240 -60000

           По КФК 170703 Видатки на проведення робіт пов’язаних із буд. рекостр. ремонтом доріг

               Жовтень код 2240 90000 грн

 

           По КФК 180109 Програма стабілізації та соціального розвитку територій

               Жовтень код 2610  - 32200 грн

                                            

 

По КФК 10204 Клуби та будинки культури   

              травень код 3110 (– 600 гр) ( не розподілені видатки)

             Жовтень код 3110 (+ 600грн) за рахунок вільних залишків спеціального фонду бюджету розвитку

                        

                          Бухгалтер                                                       Т.А. Пономаренко