ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                           

 

             У К Р А Ї Н А                                                      

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 _____________________________________________________________________________

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

Від 05 вересня  2016  р.                                                                                           №  

 

Про внесення змін до  рішення сільської ради

від  23 грудня 2015 року № 32 - V

«Про сільський бюджет на 2016 рік» (зі змінами).

 

            Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, на підставі статей 26, 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію бухгалтера сільської ради  комісія вирішила:

ВИРІШИЛА:

Внести зміни та доповнення до рішення сільської ради від  23 грудня  2015 року

 № 32– V  та  викласти його та додатки до нього в новій редакції:  

1.                      Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1380,067 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1374,528 тис. грн., та спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 5,539 грн в тому числі бюджет розвитку сільського бюджету  у сумі  4,800 згідно з  додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1698,079 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1677,540 тис. грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету 20,539 грн. в тому числі бюджет розвитку 19,800 згідно з додатком № 3 цього рішення;

- дефіцит сільського бюджетузагального фонду у сумі -303,012 тис. грн

-дефіцит сільського бюджетуспеціального фонду у сумі-15,000

2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  9,000 тис. гривень.

3. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення

- субвенція на утримання об’єктів спільного користування затверджених радою у сумі 232,893 тис.грн.

 Програма організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних підрозділах навчально виховних комплексів Балаклійського району на 2015-2018 роки – 87,450 тис.грн

Районна програма забезпечення мешканців району, які мають рідкісні захворювання, життєво необхідними засобами та спеціальним харчуванням на 2015-2020 роки – 24,285 тис. грн..

Районна програма «Онкологія» на 2012-2016 роки – 888 грн.

Районна програма боротьби із захворюванням на туберкулез на 2012-2016 роки.-1,757 тис. грн.

Соціальна Програма розвитку фізичної культури і спорту у Балаклійському районі на 2014-2018 роки -22,426 тис. грн..

Програма обдаровані діти на 2016-2018 роки -1,269тис.грн.

Програма оздоровлення та відпочиноку дітей на 2014-2017 роки у Балаклійському районі – 7,952 тис.грн.

Комплексна Прогама соціального захисту населення Балаклійського району на 2012-2016 роки( компенсація фізосібам, які надають соцполуги) – 4,913 тис.грн.

Комплексна Прогама соціального захисту населення Балаклійського району на 2012-2016 роки( матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення) – 5,897 тис.грн.

Комплексна Прогама соціального захисту населення Балаклійського району на 2012-2016 роки( утримання ветеранських організацій) – 2,469 тис.грн.

Програма розвитоку архівної справи у Балаклійському районі на 2016-2018 роки – 4,858 тис.грн.

Програма розвитоку інформаційного простору  Балаклійського району на 2015-2020 роки – 4,250 тис.грн.

Програма розвитку матеріально технічної база загальноосвітніх закладів -51,250

5. Затвердити на 2016 рік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету за їх економічною структурою 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  969,737 тис. грн. згідно додатку № 7 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

     Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

       Голова  постійної комісії                                                                  Пономаренко Т.А.

        з питань планування, соціально

        – економічного розвитку, бюджету

         та  фінансів сільської ради

 

        Голова постійної комісії                                                                   Худик Т.Г.

       з питань охорони здоров’я,

      освіти ,культури, правопорядку,

      соціального захисту населення

      та роботи з молоддю

П О Я С Н Е Н Н  Я

До  рішення від 05.09. 2016 року № 97-V

 

1.  Збільшити доходну частину загального  фонду сільського бюджету  2016 року за рахунок перевиконання доходної частини  у сумі 145000 грн.

А саме:

18050500 – 145000 грн

 

2.  Збільшити видаткову частину загального  фонду сільського бюджету  2016 року за рахунок перевиконання доходної частини  у сумі  145000

  грн.

А саме:

          

                              

            По КФК 110103 Філармонії ,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклада та заходи          

             Вересень код 2210 -  5000 грн

 

           По КФК 170703 Видатки на проведення робіт пов’язаних із буд. рекостр. ремонтом доріг

               Вересень  код 2240 – 140000 грн

 

3 Перенести ліміти по По КФК 010116 Органи місцевого самоврядування   в    сумі  8200  грн

                                Грудень код 2111 – (-5200 грн)

                                Грудень код 2120 – (-3000 грн)

 

                                вересень  код 2111 –(+5200) грн

                                вересень код 2120 – (+3000) грн.    

 

 

                         Бухгалтер                                                       Т.А. Пономаренко