ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                                                

        У К Р А Ї Н А

      ШЕВЕЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

      БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LХІІ сесія ІV скликання

____________________________________________________________________________­­­­

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л     62

                                              

Від  20 січня 2015 року.                                                                                                   

 

Всього обрано депутатів 16 депутатів.

Присутні на сесії  11 депутатів (список додається)

Відсутні на сесії 5 депутатів (список додається).

Головуючий на сесії – Євсюкова Г.І., сільський голова.

Запрошені: Пономаренко Т.А., бухгалтер сільської ради

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

            1.  Про сільський бюджет на 2015 рік.

            2.  Про затвердження річного звіту про виконання місцевого бюджету за 2014 рік.

            3.  Про затвердження Програми надання допомоги на поховання у 2015 році.

            4.Про розмір та порядок сплати членських внесків Шевелівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

            5. Про затвердження штатного розпису апарату управління,  обслуговуючого персоналу Шевелівської сільської ради, витрати на їх утримання і умови оплати праці працівників Шевелівської сільської ради у  2015 році.

            6. Про умови оплати праці сільського голови у 2015 році.

            7. Про затвердження Положення про преміювання працівників Шевелівської сільської ради.

            8. Про затвердження вартості харчування дітей в Шевелівському дошкільному  навчальному закладі (садок) Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

            9. Про затвердження штатного розпису працівників Шевелівського сільського клубу на 2015 рік.

            10. Про затвердження штатних одиниць Шевелівського дошкільного  навчального

закладу (садок) Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області

на 2015 рік.

            11. Про погодження переліку об’єктів при виконанні безоплатних громадських робіт засудженими та особами, на яких покладено адміністративне покарання.

            12. Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки транспортного збору.

            13. Про затвердження Програми стабілізації та соціально – економічного розвитку території.

            14. Про надання на території Шевелівської сільської ради пільг по сплаті земельного податку.

            15. Про встановлення на території Шевелівської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

            16. Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки єдиного податку.

            17. Про встановлення на території Шевелівської сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

                                    Порядок денний   затверджено.

                         Голосували:  «за» - 11 чоловік, «проти» - нема, «утрималося» - нема.

 

СЛУХАЛИ: 1 Про сільський бюджет на 2014 рік.

ДОПОВІДАЄ:Каменєва Т.А., голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення, яка сказала, що на 2015 рік встановлено загальний обсяг доходів сільського бюджету у сумі 679,525 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету  на 2015 рік визначити у сумі  669,642 тис. грн.,  в тому числі дотація вирівнювання 0,00 тис. грн., спеціального фонду бюджету 9,883 тис. грн., у т. ч. бюджету розвитку 0,00 тис. грн.

Загальний обсяг видатків місцевого бюджету на 2015 рік складає  679,525 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 669,642 тис. грн., видатків  спеціального фонду бюджету – 9,883 тис. грн. Розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів місцевого бюджету  встановлено у сумі 7,000 тис. грн.

ВИСТУПИЛИ: Міліна Н.І.., депутат сільської ради.

            Шановні депутати! Виходячи з вище сказаного, доходи до сільського бюджету дуже невеликі. Основні видатки – це заробітна плата та оплата енергоносіїв.  Тому пропоную, вільні залишки бюджетних коштів, що утворилися на 01.01.2015 р. спрямувати на видатки не передбачені бюджетом.

Горяінов М.П., депутат сільської ради.  

            Шановні депутати сільської ради! Пропоную дати дозвіл планово-бюджетній комісії в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням  головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною  класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень. Всі рішення планово-бюджетної комісії затверджувати на сесіях сільської ради. Зобов’язати спеціаліста ІІ категорії, бухгалтера сільської ради про внесені зміни до розпису сільського бюджету надавати довідки повідомлення до органів Державного казначейства та фінансового управління райдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про сільський бюджет на 2015 рік» прийняти (додається).

            Голосувало:  «за” – 11 чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 2.Про затвердження річного звіту про виконання місцевого бюджету за 2014 рік.

ДОПОВІДАЄ: Пономаренко Т.А., бухгалтер сільської ради, яка запропонувала затвердити річний звіт про виконання місцевого бюджету за 2014 рік, а саме: за  доходами: загальний  фонд         102,2  %  або   743681  грн., спеціальний  фонд     127,8   %  або   16248  грн.     За  видатками: загальний  фонд           91,5  %  або   690152 грн., спеціальний  фонд       41,4  %  або   8030 грн.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження річного звіту про виконання місцевого бюджету за 2014 рік.»прийняти (додається).

            Голосувало:  «за” –11 чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 3.Про затвердження Програми надання допомоги на поховання у 2015 році.

ДОПОВІДАЄ: Каменєва Т.А., голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення.

            ВИРІШИЛИ: Рішення « LINK Word.Document.8 "D:\\Протоколи\\Протокол 62 сесія.doc" OLE_LINK1 \a \r Про затвердження Програми надання допомоги на поховання у 2015 році»прийняти (додається).

            Голосувало:  «за” –11 чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

                                                                                                                                

СЛУХАЛИ: 4.Про розмір та порядок сплати членських внесків Шевелівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

ДОПОВІДАЄ:  Євсюкова г.І., сільський голова, яка сказала, що  відповідно до статті 9 Закону України «Про Асоціації органів місцевого самоврядування в Україні»,  статті  15  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Загальних зборів уповноважених представників місцевого самоврядування від 15 грудня 2010 року «Про встановлення розміру та порядку сплати членських внесків» необхідно визначитися з розміром членських внесків та порядком їх сплати.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про розмір та порядок сплати членських внесків Шевелівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області» прийняти (додається).

                        Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ:  LINK Word.Document.8 "D:\\Протоколи\\Протокол 62 сесія.doc" OLE_LINK2 \a \r 5. Про затвердження штатного розпису апарату управління,  обслуговуючого персоналу Шевелівської сільської ради, витрати на їх утримання і умови оплати праці працівників Шевелівської сільської ради у  2015 році.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що відповідно до п.5 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р. «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» (із змінами, внесеними згідно постанов Кабінету Міністрів України, № 700 від 12.05.2007 р., № 34 від 06.02.2008 р.)  необхідно затвердити штатний розпис по управлінню сільської ради на 2015 рік  з 01.01.10 р. у кількості 5 чоловік.   

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про затвердження штатного розпису апарату управління, обслуговуючого персоналу Шевелівської сільської ради, витрати на їх утримання і умови оплати праці працівників Шевелівської сільської ради у 2015 році» прийняти (додається).

                        Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 6. Про умови оплати праці сільського голови у 2015 році.

ДОПОВІДАЄ: Каменєва Т.А., голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення, яка сказала, що відповідно ст. 14,15,21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанов КМУ № 268 від 09.03.2006 р., № 77  від 02.10.96 р., № 1298 від 30.08.2002 р., № 700 від 12.05.2007 р. № 34 від 06.02.2008 р. сільському голові необхідно встановити розмір преміювання та надання матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань  відповідно до особистого внеску у загальні  результати роботи.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про умови оплати праці сільського голови у 2015 році» прийняти

                        Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження Положення про преміювання працівників Шевелівської сільської ради.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про затвердження Положення про преміювання працівників Шевелівської сільської ради» прийняти

                        Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження вартості харчування дітей в Шевелівському дошкільному  навчальному закладі (садок) Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

ДОПОВІДАЄ: Каменєва Т.А., голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення, яка сказала, що в зв’язку з підвищенням цін на харчування відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту»,  керуючись Положенням «Про дошкільні навчальні заклади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305, постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про норми харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» необхідно затвердити вартість харчування дітей на 2015 рік.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про затвердження вартості харчування дітей в Шевелівському дошкільному  навчальному закладі (садок) Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області» прийняти

                        Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження штатного розпису працівників Шевелівського сільського клубу на 2015 рік.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про затвердження штатного розпису працівників Шевелівського сільського клубу на 2015 рік» прийняти

                        Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження штатних одиниць Шевелівського дошкільного  навчального закладу (садок) Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2015 рік.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про затвердження штатних одиниць Шевелівського дошкільного  навчального закладу (садок) Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2015 рік» прийняти

                        Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 11. Про погодження переліку об’єктів при виконанні безоплатних громадських робіт засудженими та особами, на яких покладено адміністративне покарання.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про погодження переліку об’єктів при виконанні безоплатних громадських робіт засудженими та особами, на яких покладено адміністративне покарання» прийняти

                        Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки транспортного збору.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що в зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків сільського бюджету, його збалансованості необхідно на території сільської ради затвердити ставки транспортного збору.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки транспортного збору» прийняти

                        Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 13.  Про затвердження Програми стабілізації та соціально – економічного розвитку території.

ДОПОВІДАЄ: Каменєва Т.А., голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про затвердження Програми стабілізації та соціально – економічного розвитку території» прийняти

                        Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 14.  Про надання на території Шевелівської сільської ради пільг по сплаті земельного податку.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що в зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків сільського бюджету, його збалансованості необхідно на території сільської ради встановити розмір пільг по сплаті земельного податку.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про надання на території Шевелівської сільської ради пільг по сплаті земельного податку» прийняти

                        Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 15. Про встановлення на території Шевелівської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що в зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків сільського бюджету, його збалансованості необхідно на території сільської ради встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про встановлення на території Шевелівської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» прийняти

                        Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки єдиного податку.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що в зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків сільського бюджету, його збалансованості необхідно на території сільської ради затвердити ставки єдиного податку.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки єдиного податку» прийняти

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 17. Про встановлення на території Шевелівської сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що в зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків сільського бюджету, його збалансованості необхідно на території сільської ради встановити розмір акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про встановлення на території Шевелівської сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» прийняти

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

 

Сільський голова                                                  Г.І.Євсюкова.