ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХLVІІІ сесії V скликання "Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, загальною площею 0,0915 га" від 20 грудня 2019 року

 

 

 

  

У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ V скликання

_____________________________________________________________________________________

 

від  20 грудня 2019 року                                                                                           

с. Шевелівка

 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки,

загальною площею 0,0915 га

 

Розглянувши лист ТОВ «Річленд інвест» № 175  від 16.12.2019 року щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 17 грудня 2012 року, зареєстрованого в Управлінні Держкомзему в Балаклійському районі, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 27.12.2012 року за № 632020004003348, керуючись ст.ст. 12, 83, 124-126, Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України „ Про оренду землі ”, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", ЗУ №2498-VIII від 10.07.2018р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст. 288 Податкового кодексу України,  ст. ст. 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, комісія

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 17 грудня 2012 року, зареєстрованого в Управлінні Держкомзему в Балаклійському районі, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 27.12.2012 року за № 632020004003348, а саме:

1.1 Розділ «Предмет договору» Основного договору викласти в наступній редакції:

«Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 0,0915 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і спорудами, розташовану в межах населеного пункту на території Шевелівської сільської ради за адресою: вул. Молодіжна, 36, с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області.»

1.2. Перший абзац розділу «Об’єкт оренди» Основного договору викласти в наступній редакції:

«В оренду передається земельна ділянка площею 0,0915 га, кадастровий номер 6320287401:08:001:0212»

1.3. Розділ «Строк дії договору» Основного договору викласти в наступній редакції:

«Договір укладений на строк до 31.12.2061 року. Після закінчення строку дії договору Орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію.»

1.4. Розділ «Умови використання земельних ділянок» Основного договору викласти в наступній редакції:

«Земельна ділянка передається в оренду для використання за цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Категорія земель за призначенням -  землі сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і спорудами.

Умови збереження стану об'єкта оренди — використання земельної ділянки з дотриманням вимог чинного законодавства України.»

1.5. Розділ «Умови і строки передачі земельних ділянок в оренду» Основного договору виключити.

1.6. Сьомий абзац розділу «Зміна умов договору і його припинення» Основного договору викласти в наступній редакції:

«Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також      реорганізація юридичної особи – Орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання      договору

1.7. Третій абзац розділу «Прикінцеві положення» Основного договору викласти в          наступній редакції:

«Невід’ємними частинами договору є:

- акт приймання-передачі земельної ділянки;

- розрахунок розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної  власності.»

            Всі інші умови договору залишити без змін.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань планування, соціально - економічного розвитку, бюджету та  фінансів  сільської ради (голова - Пономаренко Тетяна Анатоліївна).

 

 Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю