ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХLIII сесії V скликання "Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), за рахунок невитребуваних земельних ділянок (паїв) із земель колективної власнос

 

 

 

                                                                     

У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

_____________________________________________________________________________________

 

від  23 квітня 2019 року                                                                                           

с. Шевелівка

 

Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), за рахунок невитребуваних земельних ділянок (паїв) із земель колективної власності КСП «Рассвет», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населених пунктів на території Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області ( контур № 48, ділянка № 477)

з метою подальшої передачі в оренду

 

Розглянувши лист № 59 від 08 квітня 2019 року директора ТОВ «РІЧЛЕНД ІНВЕСТ» Д.О. Хасьянова стосовно затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за рахунок невитребуваних земельних ділянок (паїв) із земель колективної власності КСП «Рассвет», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населених пунктів на території Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області(контур № 48, ділянка № 477), розроблену фізичною – особою підприємцем Забаштою Євгенієм Володимировичем., керуючись ст.ст. 12 Земельного кодексу України, ст..13 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст. 19 Закону України «Про землеустрій»,ст. 23 Закону України “ Про оцінку земель ” та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, комісія

В И Р І Ш И Л А:

1.      Затвердити Технічнудокументаціюізземлеустрою розроблену ФОП  Забаштою Є.В. щодовстановлення (відновлення) межземельноїділянки  внатурі (намісцевості) контур 48, ділянка 477  площею 0,3836 га кадастровим  номером  6320287400:07:000:1213 зарахунокневитребуванихземельнихділянок (паїв) ізземельколективноївласностіКСП «Рассвет», дляведеннятоварногосільськогосподарськоговиробництва, розташовану замежаминаселенихпунктівнатериторіїШевелівськоїсільськоїрадиБалаклійськогорайонуХарківськоїобласті.

2.      ПередатиТОВ «РІЧЛЕНД ІНВЕСТ», яке розташоване за адресою: Харківська область, Балаклійський район, с. Шевелівка, вул. Центральна, буд. 94 - А, в оренду земельну ділянку площею 0,3836 га (рілля) кадастровий номер 6320287400:07:000:1213для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) колективної власності КСП «Рассвет», розташовану за межами населених пунктів на території Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, до моменту отримання її власником документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку (пай), але не більше ніж на 25 років.

3.      Зобов’язати ТОВ «РІЧЛЕНД ІНВЕСТ» використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням.

4.      Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань планування, соціально - економічного розвитку, бюджету та  фінансів  сільської ради (голова - Пономаренко Тетяна Анатоліївна).

 

 

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                 

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури

правопорядку, соціального захисту населення