ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХLII (позачергової) сесії V скликання "Про затвердження Програми підтримки учасників АТО та ООС, членів їх сімей, які проживають на території Шевелівської сільської ради на 2019 рік" від 15 березня 2019 року

 

 

                                                                      У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

 _____________________________________________________________________________________

 

від  15 березня 2019 року                                                                                           

с. Шевелівка

Про затвердження Програми підтримки учасників АТО  та ООС, членів їх сімей,

які проживають на території Шевелівської  сільської ради на 2019 рік

Заслухавши інформацію сільського голови Євсюкової Г.І. щодо затвердження  Програми підтримки учасників АТО та ООС, членів їх сімей, які проживають на території Шевелівської сільської ради на 2019 рік, керуючись п. 1 “а” ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,Шевелівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

            1. Затверди  Програму підтримки учасників Ато та ООС, членів їх сімей, які проживають на території Шевелівської сільської ради на 2019 рік (додається).

            2. При надходженні заяв на виплату допомоги учасників АТО та ООС, членів їх сімей, які проживають на території Шевелівської сільської ради, проводити виплату допомоги.

            3. Затвердити грошову компенсацію у сумі 2000 грн. на одну особу.

             

 

        Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                 

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури

правопорядку, соціального захисту населення                                                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     рішення ХLІІ позачергової сесії

                                                                                    Шевелівської сільської ради V скликання                                                                      

                                                                                     від 15 березня 2019 р. № 349

 

ПРОГРАМА

підтримки учасників АТО та ООС, членів їх сімей, які проживають на території Шевелівської сільської ради на 2019 рік

I. Вступ

          Поточна ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції (далі - АТО) та операції об’єднаних сил (далі ООС) в східних її областях) зумовлює  значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

            Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО та ООС , членам їх сімей, а також сім’ям , члени яких загинули або постраждали під час проведення АТО та ООС, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених осіб та психологічній підтримці.

            Програма підтримки учасників Ато та ООС, членів їх сімей, які зареєстровані на території сільської ради (далі-Програма)- це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та психологічної підтримки учасників АТО та Оос, членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

II. Мета та основні завдання програми

            Метою програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та ООС, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО та ООС, підтримання їх належного морально-психологічного стану.

Основні завдання програми:

надання одноразової грошової допомоги учасникам , сім’ям учасників та сім’ям  загиблих при проведенні АТО то ООС .

III. Заходи по забезпеченню виконання програми.

            Бюджетні призначення для реалізації Програми передбачається при формуванні сільського бюджету і затверджується рішенням сільської ради про сільський бюджет на 2019 рік та коригується в процесі його виконання.

IV. Очікувані результати

            Виконання визначених програмою заходів підвищить рівень соціального захисту , поліпшить соціально-психологічний мікроклімат  в родинах сімей учасників АТО та ООС.

V. Виконавці програми

            Реалізацію програми планується здійснити шляхом виконання заходів щодо підтримки учасників АТО та ООС в східних областях України та членів їх сімей , які зареєстровані на території сільської ради.

Виконавцем програми є виконавчий комітет сільської ради.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Програма затверджена рішенням Шевелівської сільської ради .

2. Ініціатори розроблення програми: Шевелівська сільська рада.

3. Термін реалізації програми: період проведення АТО та ООС.

4. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: згідно з відповідними бюджетними призначеннями.

Положення

про підтримку учасників АТО та ООС, членів їх

сімей, які зареєстровані і мешкають на території

Шевелівської сільської ради.

Грошова допомога призначається учасникам АТО та ООС, членів їх сімей, які зареєстровані на території Шевелівської сільської ради. Грошова допомога надається один раз на рік у розмірі 2000 тис. грн.

Рішення про надання грошової допомоги приймається на засіданні виконавчого комітету сільської ради.

Для отримання зазначеної допомоги до виконкому сільської ради надаються документи:

1. Заява.

2. Довідка з військового комісаріату про участь в АТО та ООС.

3. Довідка з місця проживання та склад сімї.

4. Довідка про реєстрацію місця проживання.

5. Копія паспорту особи, яка подає заяву.

6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера