ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХХХІХ сесії V скликання "Про внесення змін до рішення ХХVІІ сесії Шевелівської сільської ради V скликання від 19.12.2017 р. № 210-V «Про затвердження Програми організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на терито

 

                                                                      

            У К Р А Ї Н А                                                        

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________________________________

                                                                        ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 18 грудня  2018 р.                                                                                                    

 

Про внесення змін до рішення ХХVІІ

сесії Шевелівської сільської ради V  

скликання від 19.12.2017 р. № 210-V

«Про затвердження Програми організації

громадських робіт та інших робіт

тимчасового характеру на території

Шевелівської сільської ради у 2018 році»                                 

 

                        З метою додаткового стимулювання мотивації до праці, запобігання зростанню безробіття, матеріальної підтримки зареєстрованих безробітних осіб та осіб, які перебувають на обліку у Балаклійському районному центру зайнятості  як такі, що шукають роботу; працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50% передбаченої законодавством тривалості робочого часу, у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. за № 175, керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», комісія

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Внести зміни до додатку 1 рішенняХХVІІ сесії Шевелівської сільської ради V 

скликання від 19.12.2017 р. № 210-V«Про затвердження Програми організації

громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території Шевелівської сільської ради у 2018 році» виклавши його в наступній редакції (додається).                                 

             

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                      

правопорядку, соціального захисту населення,

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Програми організації громадських робіт

та інших робіт тимчасового характеру на

території Шевелівської сільської ради у                                                                                                                 2018 році

 

 

 

Заходи

із забезпечення виконання Програми організації

громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру

на території Шевелівської сільської ради у 2018 році

 

 

Зміст заходу

Кількість  робочих місць для проведення оплачуваних громадських робіт

Заплановане фінансування видатків з організації громадських робіт, грн.

 

Виконавець заходу

Термін виконання

 

Всього

Місцеві бюджети (50%)

ФЗДСС

ВБ

(50%)

Міський бюджет:

 

Субвенція районного бюджету міському бюджету:

Проведення оплачуваних громадських робіт

4

89681

44840

 

 

44841

 

Шевелівська сільська рада

2018 р.

Всього:

4

89681

44840

 

 

44841

 

 

 

 

 

 

          Секретар  сільської ради                                              Т.С.Проскуріна