ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХХХІХ сесії V скликання "Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Шевелівської сільської ради на 2019 рік" від 18 грудня 2018 року

                                                                                                                                                             

У К Р А Ї Н А

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

Від 18 грудня 2018  р.                                                                                             

 

Про затвердження Програми охорони

навколишнього природного середовища

Шевелівської сільської ради на 2019 рік

 

 

           

         Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», постановою КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 №1147, комісія

                                                                    В И Р І Ш И Л А:

 

            1.Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища Шевелівської сільської  ради на 2019-2021 роки ( далі – Програма), що додається.

           

            2. Затвердити Програму використання фонду охорони навколишнього середовища на 2019 рік (додається).

 

       

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

              рішенням ХХХІХ сесії 

Шевелівської сільської ради

V скликання  від 18.12.2018 р.

№ 321-V 

 

Програма

 охорони навколишнього природного середовища Шевелівської сільської ради

на 2019-2021 роки

 

  1. Загальні положення

Програма охорони навколишнього природного середовища Шевелівської сільської ради на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Правил благоустрою на території Шевелівськоїсільської ради.

Програма визначає основні напрямки дій та етапи робіт з метою покращення стану навколишнього природного середовища на території Шевелівської сільської ради.

 

  1. Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Виконання передбачених Програмою природоохоронних заходів можливе лише за умови сприяння їх реалізації з боку депутатів селищної ради, виконавчих органів Шевелівської сільської ради, керівників підприємств, установ і організацій, громадських організацій та населення на території селищної ради.

 

  1. Завдання Програми

1.                  Здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

2.                  Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод, вжиття заходів з будівництва і реконструкції водовідвідної системи села (каналізування і ливнева система);

3.                  Паспортизація водного господарства на території сільської ради;

4.                  Забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою.

5.                  Охорона і раціональне використання земель.

6.                  Озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-заповідного фонду.

7.                  Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами, придбання контейнерів для роздільного сортування твердих побутових відходів;

8.                  Екологічна освіта і виховання членів громади, інформування про стан навколишнього природного середовища.

9.                  Організація роботи з ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, і громадян.

10.              Створення та визначення статусу резервних фондів для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

Забезпечення та координація діяльності щодо реалізації основних завдань Програми буде здійснюватися відповідними органами та підрозділами згідно з їх повноваження в рамках чинного законодавства.

 

 

 

  1. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування природоохоронних заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватись за рахунок таких джерел:

·         фонди охорони навколишнього природного середовища (державний, обласний, місцевий);

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні показників місцевого бюджету, виходячи з реальних можливостей. Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях ради.           

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

Програма передбачає створення  фонду охорони навколишнього природного середовища - складової частини спеціального фонду селищного бюджету, який утворюється з метою фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов'язаних з раціональним використанням і збереженням природних ресурсів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, а також заходів, спрямованих на зниження негативного впливу (забруднення) на навколишнє природне середовище.

 

  1. Строки виконання Програми

Дія Програми поширюється на 2019-2021 роки.

 

  1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1.                  Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: покращення екологічної ситуації, екологічного балансу селища та навколишньої території.

2.             Досягнення покращення екологічної ситуації на території громади буде проводитись в таких напрямках:

·                    впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та окремі її елементи(зменшення антропогенного навантаження на природу);

·                    впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

·                      збереження водного балансу; покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів на території селищної ради, дотримання благоустрою їхніх берегових смуг, ознакування берегових смуг,виконання заходів з реконструкції і будівництва водовідвідних каналізаційних мереж, упорядкування системи ливневих опадів (благоустрій дренажних, відвідних каналів), захисту території від затоплення і підтоплення; недопущення потрапляння стічних вод у водні об’єкти розташовані на території селищної ради.

·                  покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ твердих побутових відходів (ТПВ), запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ через впровадження системи роздільного сортування сміття, зменшення кількості твердих побутових відходів для захоронення на полігонах, збільшення кількості ТПВ для вторинної переробки;

·                  збереження і збільшення площ зелених насаджень,покращення стану зелених насаджень на території селищної ради за рахунок знесення аварійних, хворих дерев та сухостою, благоустрій і розширення паркових зон, озеленення вулиць на території селищної ради;

·                  забезпечення моніторингу стану навколишнього природного середовища;

·                  створення системи екологічної освіти та інформування населення про стан довкілля шевелівської сільської ради.

 

 

 

Секретар ради                                                           Т.С.Проскуріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                          рішенням сесії  ХХХІХ сесії 

Шевелівської сільської ради

V скликання  від 18.12.2018 р.

№ 321-V

 

 

 

ПРОГРАМА

використання фонду охорони навколишнього середовища

на 2019 рік

 

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Сума грн..

Виконавець

Об’єкт

1

Придбання саджанців дерев  та кущів

І квартал

2019 року

9593

Голова постійної комісії з питань планування, соціально –економічного розвитку, бюджету та  фінансів  сільської ради (голова  Пономаренко Тетяна Анатоліївна).

 

Озеленення вулиці Центральна с. Шевелівка

 

РАЗОМ

 

9593

 

 

 

 

       

 

Секретар ради                                                        Т.С.Проскуріна