ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХХХІХ сесії V скликання "Про затвердження Програми надання допомоги на поховання у 2019 році" від 18 грудня 2018 року

 

                                                                       

            У К Р А Ї Н А                                                       

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________________________________

                                                                       ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 18 грудня  2018 р.                                                                                                                                            

 

Про затвердження Програми надання

допомоги  на поховання у 2019 році

           

            Заслухавши інформацію спеціаліста сільської ради  Пономаренко Т.А. про виплату допомоги на поховання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 99 від 31.01.2007 р. «Про затвердження Порядку  надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  комісія

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Затвердити Програму надання допомоги  на поховання у 2019 році.

            2. При надходженні заяв на виплату допомоги на поховання та необхідних документів,  проводити виплату допомоги.

            3. Затвердити грошову компенсацію на поховання у сумі 1000 грн. на одну особу.

           

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                      

правопорядку, соціального захисту населення,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Додаток 

                                                                                             до рішення  ХХХІХ сесія                                                                                                                                                     V скликання

                                                                                             Шевелівської сільської ради   

                                                                                             від 18 грудня 2018 р.   за № 312 - V

 

 

П Р О Г Р А М А

 надання допомоги на поховання у 2019 році

Шевелівською сільською радою

Балаклійського району Харківської області

 

 

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Сума грн..

Виконавець

Суб’єкт

1

Допомога на поховання особам, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні

П.п. 4 п. 1 Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявленню померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого згідно Постанови КМУ № 99 від 31.01.2007 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

І-ІV квартал 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

Голова

постійної комісії з питань планування, соціально –економічного розвитку, бюджету та  фінансів сільської ради (голова - Пономаренко Тетяна Анатоліївна).

 

 

 

 

 

 

Громадяни, що звернулися з письмовою заявою і зобов’язалися поховати померлого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Т.С.Проскуріна