ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХХХІХ сесії V скликання "Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату Шевелівської сільської ради, кошторису видатків на утримання Шевелівської сільської ради та її виконавчого апарату у 2019 році" від 18 грудня 2018 р

 

 

                                                                                             

                                                       У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________________________________

                                                                       ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 18 грудня  2018 р.                                                                                                                                            

 

Про затвердження структури, чисельності
виконавчого
 
апарату Шевелівської сільської ради,
кошторису видатків на утримання Шевелівської
сільської ради та її виконавчого апарату
 
у  2019 році


           Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України ві 09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури ,судів та інших »  та  визнано таким ,що втратило чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України, постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших» від 02.10.1996 р. № 77 зі змінами;  Закону України «Про місцеве самоврядування», комісія

                                                             ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру виконавчого апарату Шевелівської сільської  ради в кількості 6 одиниць (додаток1).
2. Затвердити видатки на утримання Шевелівської сільської ради та її виконавчого апарату на2019 рік у таких розмірах:
- витрати  загального та спеціального фондів бюджету по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на загальну суму1083,321тис. грн., в тому числі по загальному фонду у сумі 1083,321тис.  грн. (додаток 2);
- витрати загального фонду бюджету згідно Програми розвитку місцевого самоврядування по Шевелівській сільській раді на  2019 рік:
 по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» у сумі172000 тис.грн. (додаток 3);
 по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 7680  «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» в сумі 1200 гривень (додаток4).
3. Затвердити штатний розпис працівників виконавчого апарату Шевелівської сільської ради на 2019 рік (додаток5).
4. Оплату праці голови Шевелівської сільської ради Євсюкової Галини Іванівни,   працівників виконавчого апарату сільської ради здійснювати згідно з затвердженим Шевелівською сільською  радою штатним  розписом на 2019 рік.
5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ” (в редакції  постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 353), постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»:
- встановити у  2019 році голові Шевелівської сільської ради Євсюковій Галині Іванівни  надбавку за високі досягнення  у праці в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років;
- здійснювати щомісячне преміювання голови Шевелівської сільської ради Євсюкової Галини Іванівни в межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Шевелівської сільськоїради;
- при наданні голові Шевелівської сільської ради Євсюковій Галині Іванівни щорічної відпустки виплачувати допомогу на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати   сільського голови

- один раз на рік надати голові Шевелівської сільської ради Євсюковій Галині Іванівни матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати   сільського голови

6. Надати право голові Шевелівської сільської ради   установлювати розмір надбавок до посадових окладів працівникам виконавчого апарату, здійснювати преміювання працівників, вирішувати питання про надання матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.
7
. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету Шевелівської сільської ради на 2019 рік за їх економічною структурою:
    -  оплата праці  (код 2110);
    -  нарахування на заробітну плату (код 2120);
    - оплата комунальних послуг та  енергоносіїв (код 2270)

    - поточні трансферти населенню (код 2700);

    - поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).
8. Затвердити Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Шевелівської сільської ради (додаток 6).
9. Надати дозвіл виконавчому апарату в процесі виконання кошторису проводити придбання предметів, матеріалів, паливно – мастильних матеріалів, запасних частин,  інвентарю, отримувати заробітну плату на  карткові рахунки.
 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,