ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХХХІХ сесії V скликання «Про сільський бюджет на 2019 рік» " від 18 грудня 2018 року.

 

 

 

 

                                                                   У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________________________________

                                                                       ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 18 грудня  2018 р.                                                                                                 

            

«Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

Керуючись Бюджетним кодексом України,Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні « комісія  вирішила:

1.                      Визначити на 2019 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 2716531   грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2706938  грн., та спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 9593 грн згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2716531. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2456938. грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету 259593 грн. у тому числі бюджет розвитку 100000 грн;

Дефіцит за спеціальним фондом  сільського бюджету у сумі 250000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 46681 гривень,що становить 1,9 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом .

 2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальни х виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення .

3.  Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл  коштів бюджетного розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподілвитрат  сільського бюджету на реалізацію місцевих /регіональних програм у сумі 945275 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6.Установити ,що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік :

1)до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи ,визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України,та трансферти,визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій,визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України ) 

7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік;

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями  71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про  Державний бюджет України на 2019 рік «.

8.Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними відатками сільського бюджету видатки загального фонду на :

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

9.Зазначити повноваження щодо здійснення позикна покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку ,визначеному Кабінетом Міністрів України ,відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України.

10.Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно :

1)затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням ;

2)здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм забезпечуючи  ефективне ,результативне і цільове використання бюджетних коштів,організацію а координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету,а також кредитів (позик) , отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста ,та коштів ,наданих під місцеві гарантії..

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства ,а саме :

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками ,бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою ,встановленими Міністерством фінансів України ,до 15 березня 2019 року;.

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів ;

5) взяття бюджетних зобовязань ,довггострокових зобовязань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету ;

6)забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,водопостачання ,водовідведення ,природний газ та послуги звязку,які споживаються бюджетними установами , та уклдання договорів за кожним видом енергонасіїв у межах встановлених відповідним розпорядником бюджетни х коштів обгрунтогваних лімітів споживання тощо.

11.. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 7 до цього рішення.

12. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

Будь-які видатки, пов’язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

13. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області в процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках за висновком головного бухгалтера та обгрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Шевелівської сільської ради. Сільській раді про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

14. За рішенням сесії згідно висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2019 року.

15. Дозволити голові сільської ради укласти та підписувати угоди районною радою на перерахування районної субвенції на утримання об’єктів спільного користування та зміни до неї з послідуючим затвердженням на сесії.

16. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

17.Дане рішення буде оприлюднене на сайті Шевелівської сільської ради  в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Додатки № 1-7 до цього рішення є невід’ємною частиною.

 

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                      

правопорядку, соціального захисту населення,