ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 _____________________________________________________________________________

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

Від 21 листопада  2018  р.                                                                                     №   

 

Про надання матеріальної допомоги

для вирішення соціально-побутових питань

секретарю сільської ради Проскуріній Т.С.

 

                        Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 353 від 24.05.2017 року «Про внесення змін до Постанови КМУ від 09 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, керуючись висновком постійної комісії сільської ради з питань планування соціально -  економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради , ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, комісія

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1.  Надати секретарю сільської ради Проскуріній Т.С.матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.

 

             

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю