ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХХХVІ (позачергової) сесії V скликання "«Про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2017 р. № 209-V «Про сільський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)" від 14 серпня 2018 року.

 

 

                                                                 У К Р А Ї Н А                                                      

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 _____________________________________________________________________________

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 14 серпня  2018 року                                                                                        

 

«Про внесення змін до рішення сільської ради

від 19 грудня  2017 р.  № 209-V

«Про сільський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

1.                      Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 2175,079 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2168,318 тис. грн., та спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 6,761 грн згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 3247,142 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2968,071 тис. грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету 279,071 грн., 0,761 як нерозподілені кошти, 278,310 тис.грн.бюджет розвитку.

 - дефіцит сільського бюджету загального фонду у сумі -799,753 тис.грн

          - дефіцит сільського бюджету спеціального фонду у сумі -272,310 тис.грн

згідно додатком № 2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2018 рік по загальному фонду 2968,071 тис. грн. та спеціальному фонду 279,071 тис грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  9,000 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення в сумі 392,316 тис. грн.

5. Затвердити на 2018 рік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету за їх економічною структурою 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1453,788 тис. грн. згідно додатку № 5 до цього рішення.

7. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетнихасигнувань, згідно з додатком № 7 до цього рішення.

10. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

Будь-які видатки, пов’язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

11. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69,1, 71 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частиніфінансування є находження, визначені статею 71 Бюджетного кодексу України.

14. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області в процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках за висновком головного бухгалтера та обгрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Шевелівської сільської ради. Сільській раді про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

15. За рішенням сесії згідно висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2018 року.

16. Дозволити голові сільської ради укладати та підписувати угоди з районною радою на перерахування міжбюджетних трансфертів та змін до них з послідуючим затвердженням на сесії.

17. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

18. Додатки № 1-7 до цього рішення є невід’ємною частиною.

 Голова постійної комісії з питань

планування ,соціально – економічного

 розвитку,бюджету та фінансів сільської ради                          Т.Пономаренко

Голова постійної комісії з питань

 охорони здоров’я, освіти, культури,

правопорядку,  соціального захисту

 населення  та роботи з молоддю                                                     Т.Шабатура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевелівська сільська рада

 

П О Я С Н Е Н Н  Я

    

                               До рішення ХХХVІ позачергової   сесії  від 14.08.2018 року № 275-V

 

1.Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок вільних залишків  в сумі 301744  тис. грн

 

А саме:

         

По КФК 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської рад та їх виконавчих комітетів в сумі 95345 тис.грн

                               

                                Вересень  код 2111-  5707  грн

                                Жовтень  код 2111-  14685  грн

                                Листопад  код 2111-  10942  грн

                                Грудень код 2111-  46782  грн

                                                                  78116 грн

 

                                Вересень  код 2120 – 1487  грн

                                Жовтень  код 2120-  3168  грн

                                Листопад  код 2120-  2344  грн

                                Грудень код 2120-  10230 грн

 

                                                                17229 грн

 

По КФК 3242  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

                                 .                                

   Серпень  код 2730 – 7000 грн ( допомога на поховання, на операцію та після операційне відновлення.)

 

По КФК 4082  Інші заходи в галузі культури і мистецтва 20600 грн

                                 .                               

   Серпень  код 2210 – 15600 грн ( придбання сувенірів, подарункових наборів)

   Серпень код 2240 – 5000 грн ( послуги з організації розваг)

По КФК 6030 Організація  благоустрою населених пунктів 105000 тис.грн

Серпень код 2210 – 55 000 тис грн. (придбання тротуарної плитки)

Серпень код 2240 – 50000 тис грн. ( укладення тротуарної плитки)

По КФК 7370  Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку тариторій)  48299 тис. грн.

                    Серпень   код 2610 – 48299 тис.грн ( фінансова  підтримка КП «Комунальник-1» а саме: заборгованість по заробітній платі– 31369 грн, нарахування на заробітну плату – 6486 грн, податки- 3914 грн, ремонт насосу – 6200, аналіз води 330 грн.)

По КФК 9770  Інша субвенція

Серпень код 2620 – 25500  грн ( Придбання для Шевелівського НВК роздаткового матеріалу)

Перенести ліміти:

По КФК 4082  Інші заходи в галузі культури і мистецтва

                                 .                               

   Червень  код 3110 – 142900 грн

   Червень код 2210 – 19500 грн

По КФК 4060  Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

                                 .                               

   Червень  код 3110 + 142900 грн

   Червень код 2210 + 19500 грн

 

 

 

 

 

 

 

 

        

               Бухгалтер                                         Т.А.Пономаренко