ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХХХV сесії V скликання "Про внесення змін до рішення сільської ради від 19.12.2017 р. «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату Шевелівської сільської ради, кошторису видатків на утримання Шевелівської сільської ради та

                                                                             У К Р А Ї Н А                                                      

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

         

_____________________________________________________________________________

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 19 червня  2018 року                                                                                        

 

Про внесення змін до рішення сільської ради від 19.12.2017 р.

«Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату

Шевелівської сільської ради, кошторису видатків на утримання

Шевелівської сільської ради та її виконавчого апарату у 2018 році»

 

            На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України ві 09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури ,судів та інших »  та  визнано таким ,що втратило чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України, постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших» від 02.10.1996 р. № 77 зі змінами;  Закону України «Про місцеве самоврядування», комісія

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до штатного розпису виконавчого апарату Шевелівської сільської ради, затвердженого рішенням ХХУІІ сесії У скликання Шевелівської сільської ради «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату Шевелівської сільської ради, кошторису видатків на утримання Шевелівської сільської ради та її виконавчого апарату у 2018 році»   від 19.12.2017 р. за № 211-У (дотаток № 5), затвердивши його у новій редакції з урахуванням нових розмірів посадових окладів станом на 18.05.2018 р.

2. Внести зміни до ПОЛОЖЕННЯ про порядок преміювання посадових осіб виконавчого апарату Шевелівської сільської ради, затверджненого рішенням ХХУІІ сесії У скликання Шевелівської сільської ради «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату Шевелівської сільської ради, кошторису видатків на утримання Шевелівської сільської ради та її виконавчого апарату у 2018 році»   від 19.12.2017 р. за № 211-У (додаток № 6), згідно чинного законодавства

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                 

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю

 

 

                                                                                                       

Додаток 1

                                                                                            до рішення  ХХХV сесія                                                                                                                                           V скликання

                                                                                             Шевелівської сільської ради                                                                                                                                                                                                                     від 19.06.2018 р. за №   V

 

 

Штатний розпис

 виконавчого апарату Шевелівської сільської ради

 

 

№ п/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

Посадові оклади

з 01.01.2018р

Посадові оклади з 18.05.2018р.

фонд заробітної плати

 

 

1

Сільський голова

1

4300

6600

6600

 

2

Секретар

1

4100

5700

5700

 

3

Діловод 

1

2000

2600

2600

 

4

Спеціаліст

1

2000

2600

2600

 

5

Спеціаліст

1

2000

2600

2600

 

6

Прибиральниця

0,5

1078

1078

1078

 

7

Опалювач

0,5

539

539

539

 

Разом:

6

16017

21717

21717

 017

                 

 

 

 

 

                Секретар сільської ради                                                Т.С.Проскуріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                                                                            до рішення  ХХХV сесія                                                                                                                                           V скликання

                                                                                             Шевелівської сільської ради   

                                                                                             від 19.06.2018 р. за № V

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників

Шевелівської сільської ради

 

    Відповідно доПостанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури ,судів та інших »  та  визнано таким ,що втратило чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України, постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших» від 02.10.1996 р. № 77 зі змінами   вводиться дійсне Положення про преміювання працівників Шевелівської сільської ради.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про преміювання працівників  сільської ради (далі Положення) розроблене відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури ,судів та інших »  та  визнано таким ,що втратило чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України, постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших» від 02.10.1996 р. № 77 зі змінами    та колективного договору з метою заохочення працівників сільської ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.

1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх працівників сільської ради.

1.3. Преміювання працівників сільської ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць.

1.4. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи  або з нагоди ювілейних та святкових дат за розпорядженням сільського голови з урахуванням особистого внеску працівників може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці.

1.5. Премія не нараховується за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон.

1.6. Працівникам, які звільненні з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я.

1.7. Працівникам, яким винесена догана,  премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

1.8. Фонд преміювання  працівників сільської ради  утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання  у кошторисі  та економії фонду на оплату праці.

1.9. На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти  у розмірі  не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду  оплати праці, що утворилася з початку поточного року.

1.10. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі сільської ради.

1.11. Преміюванню, згідно цього Положення, підлягають сільський голова, секретар сільської ради, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст сільської ради, діловод сільської ради, техробітник.

1.12. Облік та контроль використання коштів на матеріальне стимулювання здійснюється головним бухгалтером.

1.3.. Премії, які виплачуються згідно Положення,  враховуються при визначенні середнього заробітку працівника.

 

                        

 

                                    ІІ. ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ І РОЗМІР ПРЕМІЇ.

2.1. Преміювання здійснюється за рахунок роботи щомісячно, визначається шляхом нарахування на посадовий оклад.

2.2. Преміювання працівників за результатами роботи за місяць може здійснюватись, як в абсолютній сумі так і в відсотках до посадового окладу.

2.4. Члени тендерного комітету Шевелівської сільської ради преміюються за якісне і сумлінне виконання робіт, пов’язаних з організацією процедур закупівель.

2.4. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам, враховуються такі показники:

                                     - своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом  завдань і доручень;

                                     - сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;

                                     - постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

2.5. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі:

                                     - неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва сільської ради;

                                     - несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян;

                                     - порушення строків розгляду документів;

                                     - недобросовісне виконання посадових обов’язків і завдань.

 

                                       ІІІ. ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ.

3.1. Бухгалтер сільської ради щомісячно до 25 числа розраховує загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання, та подає на розгляд сільському голові.

3.2. Премія сільському голові нараховується згідно рішення сесії сільської ради,

спеціалістам та працівникам виконавчого комітету на підставі розпорядження сільського голови.

3.3. Конкретний розмір премії сільському голові визначається рішенням сесії сільської ради. Спеціалістам та працівникам виконавчого комітету визначається сільським головою відповідно до його особистого внеску в загальні підсумки роботи в межах фонду преміювання.

3.4. Премія, нарахована згідно з цим Положенням, враховується при визначенні середнього заробітку в усіх випадках його обчислення.

3.5. Сільський голова має право використати частину перевиконання бюджету по доходах та економії заробітної плати на:

                                     - преміювання працівників (незалежно від посади, які вони займають) з ювілейними датами в розмірі середньомісячної заробітної плати;

                                     - надання матеріальної допомоги на лікування;

                                     - надання матеріальної допомоги на поховання батьків чи членів сім’ї;

                                     -преміювання працівників з нагоди професійних та державних свят (День Конституції, День Незалежності, День місцевого самоврядування);

                                     - преміювання працівників з нагоди святкування Дня захисника Вітчизни та Міжнародного жіночого дня  8 Березня.

3.6. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

 

ІУ. НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ.

4.1. Надавати  працівникам матеріальную допомогу для вирішення  соціально – побутових питань та допомогу  на оздоровлення  при наданні щорічної відпустки у розмірі     , що не перевищує  середньомісячний розмір заробітної плати при наданні щорічних відпусток, або за заявою працівника в інший час з дозволу керівника за умови відпрацювання в установі не менше року.

 4.2. Матеріальна допомога  на оздоровлення  сільському голові виплачується   при наданні щорічної відпустки у розмірі  середньомісячної заробітної плати , матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань сільському голові надається  за його заявою та рішенням сільської ради   у розмірі , що не перевищує  середньомісячний розмір заробітної плати при наданні щорічних відпусток відповідно до  Порядку обчислення серередньої заробітної плати, затверджений постановою  КМУ від 08.02.1995р №100  .

4.4. Матеріальна допомога, зазначається в пунктах 4.1-4.2 надається межах затвердженого фонду оплати праці.

 

 

     Секретар  сільської ради                        Т.С.Проскуріна