ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХХХV сесії V скликання "«Про внесення змін до рішення сільської ради Від 19 грудня 2017 р. № 209-V «Про сільський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)." від 19 червня 2018 року.

                                                                  У К Р А Ї Н А                                                       

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                                         БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____________________________________________________________________________

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 19 червня  2018 року                                                                                        

 

«Про внесення змін до рішення сільської ради

Від 19 грудня  2017 р.  № 209-V

«Про сільський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

 

1.Визначити на 2018рік

-  доходи сільського бюджету у сумі 2175,079 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2168,318 тис. грн., та спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 6,761 грн згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2945,398 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2666,327 тис. грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету 279,071 грн., 0,761 як нерозподілені кошти, 278,310 тис.грн.бюджет розвитку.

- дефіцит сільського бюджету загального фонду у сумі -498,009 тис.грн

          - дефіцит сільського бюджету спеціального фонду у сумі -272,310 тис.грн

згідно додатком № 2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2018 рік по загальному фонду 2666,327 тис. грн. та спеціальному фонду 279,071 тис грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишокбюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  9,000 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення в сумі 366,816 тис. грн.

5.Затвердитина 2018рікзахищених статей видатківзагального фонду сільського бюджету за їхекономічною структурою 

- оплата праціпрацівниківбюджетнихустанов (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточнітрансфертинаселенню (код 2700);

- поточнітрансфертимісцевим бюджетам (код 2620);

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1478,859 тис. грн. згідно додатку № 5 до цього рішення.

7. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетнихасигнувань, згідно з додатком № 7 до цього рішення.

10. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

Будь-які видатки, пов’язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

11. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69,1, 71 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частиніфінансування є находження, визначені статею 71 Бюджетного кодексу України.

14. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області в процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках за висновком головного бухгалтера та обгрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Шевелівської сільської ради. Сільській раді про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

15. За рішенням сесії згідно висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2018 року.

16. Дозволити голові сільської ради укладати та підписувати угоди з районною радою на перерахування міжбюджетних трансфертів та змін до них з послідуючим затвердженням на сесії.

17. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

18. Додатки № 1-7 до цього рішення є невід’ємною частиною.

 

 

 Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                      

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю