ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХХХV сесії V скликання "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій населення Шевелівської сільської ради на 2018 рік" від 19 червня 2018 року.

                                                                   У К Р А Ї Н А                                                       

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

_____________________________________________________________________________

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 19 червня  2018 року                                                                                        

 

Про затвердження Програми

соціального захисту окремих категорій

населення Шевелівської  сільської ради

на 2018 рік

 

            З метою забезпечення конституційних прав громадян і підтримки матеріального становища громадян, внаслідок непередбачених обставин, враховуючи висновки постійно діючої комісії з питань планування  , соціально – економічного розвитку,бюджету та  фінансування сільської ради ,  керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, комісія

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            1. Затвердити у новій редакції  Програму соціального захисту окремих категорій населення Шевелівської сільської ради на 2018 рік. (Додаток 1).

            2.Фінансування даної Програми проводити в межах асигнування, затвердженого у сільському бюджеті Шевелівської сільської ради на 2018 рік.

             

 

           

                     

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                      

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

             

                                                     Додаток  № 1

                                                                                до рішення Шевелівської

                                                             сільської ради

                                                                              від 19.06.2018  № -V

 

                                                                            

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

         Загальні положення.

 

Питання соціального захисту та соціального забезпечення незахищених верст населення є надзвичайно актуальними, що зумовлено загальними демографічними процесами та характеристиками рівня життя громадян.

Створення умов соціальної захищеності населення, можливості для участі в економічній, політичній і соціальних сферах життя суспільства, створення необхідних умов, що дають можливість вести повноцінній спосіб життя, підтримка сімей у похованні близьких (непрацюючих громадянах), матеріальної допомоги соціально-незахищеним верстам населення громади, надання матеріальної допомоги на лікування, пожежу, операції та інші потреби жителям Шевелівської сільської ради  та інше є основною задачею виконавчого комітету Шевелівської сільської ради.

Соціальний захист громадян, соціально-незахищених верств населення, задоволення соціальних потреб з боку сільської  ради полягає у наданні грошової допомоги.

 

Мета Програми

 

Метою Програми є розроблення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту соціально-незахищеним верстам населення громади.

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді бюджету Шевелівської сільської ради.

 

Основні завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

- своєчасне надання соціальної допомоги громадянам, які потребують особливої підтримки.

 

Основні заходи щодо реалізації Програми

 

Сприяти виділенню матеріальної допомоги громадянам  для покращення житлово-побутових умов, на лікування, пожежу, операції та інші потреби.

 

Порядок реалізації програми соціального захисту окремих категорій населення.

1. Допомога на поховання особам ,які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі , не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні.

Виплата допомоги на поховання, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007  № 99 п.п. 4 п.1 відповідно до Порядку надання допомоги на поховання проводиться відповідно до затвердженого Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого.

Для виплати допомоги на поховання повинні бути подані такі документи:

- заява особи, яка здійснила поховання;

- довідка про смерть, видана органами відділу реєстрації актів цивільного стану;

- документ про те, що померла особа на день смерті не працювала, навчалась чи перебувала на обліку як отримувач допомоги на дитину відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" або Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

- довідка з центру зайнятості про те, що на обліку в центрі зайнятості померла особа не перебувала;

- паспорт чи інший документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого;

 

 

 

 

№п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Сума грн.

Виконавець

Суб’єкт

1

Допомога на поховання особам ,які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі , не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні.

І-ІУ квартал 2018

1000 ( на 1 особу )

комісія з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування сільської ради, (голова Пономаренко Т.А.)

 

Громадяни,що зверталися з письмовою заявою і зобов’язалися поховати померлого

 

 

Видатки на виплату допомоги на поховання громадянам здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради в межах асигнувань, передбачених у сільському бюджеті за КФКВ 090412 "Інші видатки на соціальний захист населення". Головним розпорядником цих коштів є сільський голова.

 

Відповідальні виконавці: виконавчий комітет Шевелівської  сільської  ради.

Термін виконання: 2018 рік

 

2. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам на проведення операцій та лікування.

Матеріальна допомога надається згідно рішення виконкому при наявності таких документів:

- заява;

- за наявності документа, що підтверджує необхідність проведення операції чи лікування 

- медичні документи /у разі потреби/;

- паспорт.

- ідентифікаційний код заявника;

 

№п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Сума грн.

Виконавець

Суб’єкт

1

Допомога  на лікування онкохворих   

І-ІУ квартал 2018

5000 ( на 1 особу)

комісія з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування сільської ради, (голова Пономаренко Т.А.)

 

Громадяни,що зверталися з письмовою заявою 

 

 

  Видатки на виплату допомоги на поховання громадянам здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради в межах асигнувань, передбачених у сільському бюджеті за КФКВ 090412 "Інші видатки на соціальний захист населення". Головним розпорядником коштів є сільський голова.

Відповідальні виконавці: виконавчий комітет Шевелівської сільської ради.

Термін виконання: 2018 рік.

 

3. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від пожежі або стихійного лиха.

Одноразова матеріальна допомога надається згідно рішення виконкому при наявності таких документів:

- заява;

- довідки, підтверджуючої факт пожежі або стихійного лиха,

- акт обстеження на предмет збитків від пожежі або стихійного лиха,

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання,

- паспорт,

- ідентифікаційний код заявника.

Розмір допомоги рекомендується комісією після всебічного аналізу документів, поданих на комісію, з урахуванням матеріально-побутових умов проживання одержувача допомоги.

Вищезазначена допомога надається за рішенням виконавчого комітету сільської ради за рахунок коштів сільського бюджету КФКВ 090412 "Інші видатки на соціальний захист населення". Головним розпорядником цих коштів є сільський голова.

Відповідальні виконавці: виконавчий комітет Шевелівської сільської ради.

Термін виконання: 2018 рік.

 

 

 

                Секретар  ради                                                                          Т.С.Проскуріна