ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект Рішення ХХIIІ сесія V скликання «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Шевелівської сільської ради на період 2018-2020 роки» від 04 червня 2018р.

 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 04 травня  2018 року                                                                                        

 

Про затвердженняПрограми оздоровлення та

відпочинку дітей Шевелівської сільської ради

на період 2018-2020 роки

 

         На виконання Доручення голови Балаклійської районної державної адміністрації № 12/д від 27.03.2018 року,відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,комісія

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей Шевелівської сільської ради на 2018-2020 роки (далі – Програма),  додається.

 

 

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                      

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Додаток                                                                                                            

                                                                                                          

 

 

ПРОГРАМА

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА ПЕРІОД2018-2020 РОКИ

 

1.      Загальні положення

            Згідно Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Закону України «Про охорону дитинства» та Закону України «Про позашкільну освіту» здійснюється реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення і виконання відповідних регіональних програм. Але у час нестабільної фінансово-економічної ситуації в країні виникає необхідність посилення соціальної підтримки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, тобто виділення коштів з місцевих бюджетів для закупівлі путівок на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

2.      Мета та основні завдання програми

            З метою матеріальної підтримки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів обо помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведенні АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в АТО, діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї, діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти, потерпілі внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій та катастроф; діти, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти-інваліди; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; талановиті та обдаровані діти (переможці обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій), діти, які перебувають на диспансерному обліку; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сферисела,  розроблено програму, яка передбачає виділення коштів на закупівлю путівок  на  оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

3.      Очікувані результати виконання програми

            Закупівля  путівок  дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,  які  у встановленому законодавством порядку перебувають на черзі на  оздоровлення та відпочинок в Шевелівській сільській раді.

4.      Ініціатор  та розробник  програми

            Шевелівська сільська рада.

5.      Організаційно-фінансове забезпечення реалізації  заходів  програми

5.1. Закупівля  та  видача путівок  на оздоровлення та відпочинок здійснюється  щорічно дітям,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,  батьки яких написали заяву та подали відповідні підтверджуючі документи.

5.2.Головним розпорядником бюджетних коштів на реалізацію програми є  Шевелівська сільська рада.

5.3.Сільська рада укладає договори  з таборами, санаторіями  на закупівлю путівок.

5.4.Відповідно до укладених  договорів  сільська рада  здійснює  реєстрацію  фінансових документів  в органі державного казначейства  з  метою  проведення  фінансування  за отримані путівки.

5.5.Сільська рада веде облік дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,  формує особові справи одержувачів путівок.

6. Організація управління та контролюза ходом виконання Програми:

 

            Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Шевелівської сільської ради.

7.  За час виконання Програми у сфері оздоровлення тавідпочинку дітей буде забезпечено:

- щорічне охоплення організованим оздоровленням та відпочинком дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, стовідсоткове забезпечення зайнятості дітей шкільного віку під час літніх канікул;

- збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, з числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету, інших природних катаклізмів та інших джерел не заборонених законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

                               

                                                                                                                             Додаток 1

                                                                                                                             до Програми

 

Заходи

 з реалізації Програми оздоровлення та відпочинку дітей Шевелівської сільської ради на період 2018-2020 роки

 

 

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (грн.)

У тому числі за роками

2018

тис. грн.

2019

тис. грн.

2020

тис. грн.

1

Розробити підбір та направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів сільської ради

Виконавчий комітет Шевелівської сільської ради

Не потребує фінансування

-

-

-

2

Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки та рекомендовані направлятись на відпочинок та оздоровлення в дитячі заклади оздоровлення

Виконавчий комітет Шевелівської сільської ради

Не потребує фінансування

-

-

-

3

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (придбання путівок в ДОТ)

Шевелівська сільська рада

  Потребує фінансування

14,931

 15,0

15,0

 

 

 

 

                  Секретар сільської ради                                       Т.С.Проскуріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Додаток 2

                                                                                                                         до Програми

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

 

 

Обсяги фінансування, тис. грн.

Роки виконання

2018

(тис. грн).

2019

(тис. грн.)

2020

(тис. грн.)

Сільський бюджет

14,931

14,931

15,0

15,0

Усього:

14,931

14,931

15,0

15,0

 

 

Примітка: обсяги фінансування програми уточнюються щороку під час формування або уточнення бюджету на відповідний рік.

 

 

 

 

                  Секретар сільської ради                                       Т.С.Проскуріна