ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення засідання виконавчого комітету "Про організацію громадських робіт на території Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області у 2019 році" № 03 від 29 січня 2019 року

 

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

 ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

_____________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

Від 29 січня 2019 року                                                                                              № 03

 

Про організацію громадських робіт на території Шевелівської

 сільської ради Балаклійського району Харківської області у 2019 році

 

Відповідно до підпункту 7 пункту «б» ст.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 31 Закону України "Про зайнятість населення", Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року № 175, рішенням ХХХІХ сесії Шевелівської сільської ради V скликання «Про сільський бюджет на 2019 рік» від 18 грудня 2018 року за № 302-V, Програми організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території Шевелівської сільської ради у 2019 році, затвердженої рішенням ХХХІХ сесії Шевелівської сільської ради V скликання від 18 грудня 2018 року за № 303-V, враховуючи пропозиції Балаклійської районної філії Харківського обласного центру зайнятості, з метою  додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки зареєстрованих безробітних; осіб, які перебувають на обліку у Балаклійській районній філії Харківського обласного центру зайнятості  як такі, що шукають роботу; працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції; виконком Шевелівської  сільської ради

ВИРІШИВ:

1.      Організувати у 2019 році за участю Балаклійської районної філії харківського обласного центру зайнятості на підприємствах, в установах та організаціях  громадські роботи на території Шевелівської сільської ради, які повинні  мати суспільно корисну спрямованість,    відповідати         потребам         територіальної  громади   та  сприяти її соціальному розвитку.

2.      Провести в установленому порядку фінансування видатків з організації громадських робіт за рахунок сільського бюджету в сумі 65100,00 грн.(шістдесят п’ять тисяч сто грн. 00 коп.), що затверджена рішенням ХХХІХ сесії Шевелівської сільської ради V скликання «Про сільський бюджет на 2019 рік» від 18 грудня 2018 року за № 302-V.

3.         Затвердитиперелік видів громадських робіт
, які проводитимуться на території Шевелівської сільської ради у 2019 році.(Додаток №1).

4.       Визначити, що     громадські  роботи повинні  проводитись виключно на  спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях.

5.      Затвердити перелік підприємств, установ та організацій, на яких планується організація громадськихробіт
на території Шевелівської сільської ради у 2019 році. (Додаток №2).

6.      Рекомендувати Балаклійській районній філії Харківського обласного центру зайнятості укласти договори на проведення громадських робіт з підприємствами, установами і організаціями, які потребують залучення додаткової робочої сили на виконання таких робіт, та здійснити направлення незайнятих громадян та різних категорій зайнятого населення, за їх згодою.

         7. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на сільського голову Євсюкову Г.І.

 

 

 

 

Сільський голова                                                              Г.І.Євсюкова