ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення засідання виконавчого комітету "Про результати перевірки виконкому Шевелівської сільської ради щодо виконання делегованих повноважень державної виконавчої влади" № 40 від 30 жовтня 2018 року

                                                                                                                     

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

 ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

_____________________________________________________________________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 30 жовтня 2018 року                                                                                № 40

 

Про результати перевірки виконкому

Шевелівської сільської ради щодо

виконання делегованих повноважень

державної виконавчої влади

 

            Заслухавши  інформацію секретаря сільської ради Проскуріної Т.С. «Про результати перевірки виконкому Шевелівської сільської ради щодо виконання делегованих повноважень державної виконавчої влади», на підставі акту перевірки  від 20 вересня 2018 року, затвердженого головою районної державної адміністрації,  здійсненої комісією райдержадміністрації на підставі розпорядження голови райдержадміністрації від 01 березня 2017 року № 140,  керуючись пунктом «б» ст. 27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком   Шевелівської  сільської  ради

 

В И Р І Ш И В :

            1.  Погодитись з зауваженнями та рекомендаціями комісії щодо недоліків, відмічених в акті перевірки.

            2.  Затвердити заходи по усуненню недоліків та виконанню рекомендацій комісії щодо виконання делегованих повноважень державної виконавчої влади (додаються).

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Євсюкову Г.І.

           

           

  Сільський голова                                                                       Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням виконкому

Шевелівської сільської ради 

від 30.10.2018 р.  № 40

 

ЗАХОДИ

Шевелівської сільської ради

по усуненню недоліків та виконанню рекомендацій щодо виконання делегованих повноважень державної виконавчої влади

 

 

№№ п/п

Зміст заходів

Термін виконанняя

         Відповідальний

1

2

3

4

1.      

Провести  інвентаризацію

-          приміщень та земель, які використовуються з метою надання їх  в оренду

 

Квітень

2019 року

Виконком сільської ради

2.      

Активізувати роботи постійних комісій з питань забезпечення належного конторолю за використанням земель, запобіганню  порушенням земельного, бюджетного та потаткового законодавства, з метою забезпечення своєчасного надходження коштів до місцевого бюджету

Протягом року

Виконком сільської ради

3.      

Посилити контроль за виконання законодавства про захист прав споживачів. При виявленні порушень або невиконання вимог законодавства про захист прав споживачів повідомляти відповідні органи

Протягом року

Виконком сільської ради

4.      

Приділяти особливу увагу ремонту автомобільних доріг

Постійно

Виконком сільської ради

5.      

Відслідковувати зміни до містобудівного законодавства

 

Постійно

Виконком ї сільської ради

6.      

При прийнятті рішень стосовно будівництва на території ради керуватись вимогами чиннного законодавства та висновками відповідних служб

Постійно

Виконком ї сільської ради

7.      

Активізувати роботу з підготовки проектних пропозицій у різноманітних конкурсах

Постійно

Виконком ї сільської ради

8.      

Посилити роботу по виявленню осіб, яки у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем в сім’ї, не мають змоги оплачувати житлово-комунальні послуги

Постійно

Виконком ї сільської ради

9.      

Посилити роботу по виявленню малозабезпечених осіб, які потребують надання матеріальної допомоги

Постійно

Виконком ї сільської ради

10.                

Вишуковувати можливість надання допомоги закладу освіти щодо зміцнення його матеріально-технічної бази та підготовки до нового навчального року

Постійно

Виконком ї сільської ради

11.                

Розробити та затвердити заходи з профілактики злочинності серед неповнолітніх, попередження насильсьтва в сім’ях, забезпечити їх виконання

Постійно

Виконком ї сільської ради

12.                

Проводити роз’яснювальну роботу на території сільської ради щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбалених батьківського піклування, зокрема створення прийомних сімей та усиновлення

Постійно

Виконком ї сільської ради

13.                

Розглянути можливість активнішої участі команд територіальної громади в районних заходах

Березень, вересень 2019

Інспектор ВОС Кононова Я.С.

14.                

 Сільському голові в період призовної кампанії посилити роботу з призовниками, які ухиляються від призову 

Постійно

Виконком ї сільської ради

15.                

 Уточнити склад евакуаційної комісії Шевелівської сільської ради та їх функціональні обов’язки на випадок виникнення ситуації техногенного та природного харакреру

Березень

2019 року

Начальнику штабу ЦО

16.                

Привести у відповідність План евакуації населення на випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Березень

2019 року

Начальнику штабу ЦО

17.                

Оновити інформаційно-довідковий куточок:

-          відкоригувати облік найпростіших укриттів населених пунктів сільської ради (підвальні приміщення, льохи приватних домоволодінь тощо)

-           

Згідно плану навчань

Начальнику штабу ЦО

18.                

 Привести у відповідальність власну інструкцію з діловодства відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування упарвлінської діяльності» 

ІУ квартал

Секретар ради

 Проскуріна Т.С.

19.                

Застосувати Класифікатор звернень громадян у діяльності із розглядом звернень громадян згядно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 «Про затверджененя Класифіатору звернень громадян (зі змінами) з метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян

Постійно

Виконком ї сільської ради

20.                

Забезпечити реєстрацію вихідних документів (відповідні на звернення громадян) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 рок № 348 « про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях належно від форм власності, в засобах мвсової інформації» (зі змінами)

Постійно

Виконком ї сільської ради

21.                

Затвердити номенклатуру справ Шевелівської сільської ради на 2019 рік

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                        Т.С.Проскуріна