ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

   

   

 У К Р А Ї Н А

      ШЕВЕЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

      БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІІІ позачергової  сесія V скликання

____________________________________________________________________________­­­­

П Р О Т О К О Л    №  33

                                              

Від  04 травня 2018 року                                                                                                

 

Всього обрано депутатів 12 депутатів.

Присутні на сесії:  11 депутатів.

Відсутні на сесії: 1депутат.

Головуючий на сесії – Євсюкова Г.І., сільський голова ( в голосуванні участі не приймає).

Запрошені: Проскуріна В.О., член виконкому, Лящук Г.І., член виконкому, Міронченко О.С., спеціаліст сільської ради.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

             

            1.Про затвердженняПрограми оздоровлення та відпочинку дітей Шевелівської сільської ради на період 2018-2020 роки.       

            2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня  2017 р.  № 209-V

«Про сільський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

            3.Про скасування рішення  № 240-V Шевелівської сільської ради від 17 квітня 2018 року «Про надання згоди на відновлення меж по розташуванню земельної ділянки по вул. Центральна, 121 в с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області».

            4.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою по розташуванню земельної ділянки та складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки, яка знаходиться в с. Шевелівка,  вул. -------, ---.

 

           

                                           Порядок денний   затверджено.

                    Голосували:  «за» - 11чоловік, «проти» - нема, «утрималося» - нема.

 

СЛУХАЛИ: 1.Про затвердженняПрограми оздоровлення та відпочинку дітей Шевелівської сільської ради на період 2018-2020 роки.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, щоодним із найважливіших завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства, турботі про здоров’я дітей є реалізація конституційного права дітей на оздоровлення і відпочинок та запропонувала затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей Шевелівської сільської ради на 2018-2020 роки, а саме  дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Головуючий запитав чи є бажаючи виступити з цього питання?

(Бажаючих не було).

Головуючий запитав, чи є у депутатів запитання, зауваження та доповнення з даного питання.

(Запитань, зауважень та доповнень не надійшло).

Головуючий запитав, які будуть пропозиції.

(Надійшла пропозиція депутатів про прийняття рішення з даного питання в цілому).

 ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердженняПрограми оздоровлення та відпочинку дітей Шевелівської сільської ради на період 2018-2020 роки» № 247-Vвід 04 травня 2018 року прийняти ( додається  ).

 

           Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2017 року № 209-V «Про сільський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради, яка сказала, що необхідно внести зміни до рішення сільської ради від 19 грудня 2017 року № 209-V «Про сільський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

Головуючий запитав чи є бажаючи виступити з цього питання?

(Бажаючих не було).

Головуючий запитав, чи є у депутатів запитання, зауваження та доповнення з даного питання.

(Запитань, зауважень та доповнень не надійшло).

Головуючий запитав, які будуть пропозиції.

(Надійшла пропозиція депутатів про прийняття рішення з даного питання в цілому).

 ВИРІШИЛИ:  Рішення «Про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2017 року № 209-V «Про сільський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)» № 248-V від 04 травня 2018 року прийняти.

 

            Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема  

 

СЛУХАЛИ: 3. Про скасування рішення  № 240-V Шевелівської сільської ради від 17 квітня 2018 року «Про надання згоди на відновлення меж по розташуванню земельної ділянки по вул. Центральна, 121 в с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області».

ВИСТУПИЛИ: Міронченко О.С., спеціаліст сільської ради, яка сказала, що необхідно скасувати рішення  № 240-V Шевелівської сільської ради від 17 квітня 2018 року «Про надання згоди на відновлення меж по розташуванню земельної ділянки по вул. Центральна, 121 в с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області».

Головуючий запитав чи є бажаючи виступити з цього питання?

(Бажаючих не було).

Головуючий запитав, чи є у депутатів запитання, зауваження та доповнення з даного питання.

(Запитань, зауважень та доповнень не надійшло).

Головуючий запитав, які будуть пропозиції.

(Надійшла пропозиція депутатів про прийняття рішення з даного питання в цілому).

 ВИРІШИЛИ:  Рішення «Про скасування рішення  № 240-V Шевелівської сільської ради від 17 квітня 2018 року «Про надання згоди на відновлення меж по розташуванню земельної ділянки по вул. Центральна, 121 в с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області»» № 249-V від 04 травня 2018 року прийняти.

 

            Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема  

 

СЛУХАЛИ: 4. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою по розташуванню земельної ділянки та складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки, яка знаходиться в с. Шевелівка,  вул. -----, ----.

ВИСТУПИЛИ: Міронченко О.С., спеціаліст сільської ради, яка зачитала заяву від гр. -------. з проханням надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою по розташуванню земельної ділянки та складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки, яка знаходиться в с. Шевелівка,  вул. --------, -----.

Головуючий запитав чи є бажаючи виступити з цього питання?

(Бажаючих не було).

Головуючий запитав, чи є у депутатів запитання, зауваження та доповнення з даного питання.

(Запитань, зауважень та доповнень не надійшло).

Головуючий запитав, які будуть пропозиції.

(Надійшла пропозиція депутатів про прийняття рішення з даного питання в цілому).

 ВИРІШИЛИ:  Рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою по розташуванню земельної ділянки та складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки, яка знаходиться в с. Шевелівка,  вул. -------, ----»» № 250-V від 04 травня 2018 року прийняти.

 

            Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема  

 

 

            Головуючий  повідомив, що порядок денний тридцять третьої позачергової  сесії вичерпано. Запитав, чи є зауваження, запитання щодо порядку ведення сесії.

(Зауважень щодо порядку ведення сесії та запитань не надійшло).

            Головуючий оголосив тридцять третю позачергову сесію Шевелівської сільської  ради V скликання закритою.

 

 

                          Сільський голова                      підпис                         Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК

ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

ХХХІІІ позачергової  сесії V скликання від 04 травня 2018 року

 

1. «Порядок денний»

Не голосували: 1                                                      

 

з/п

Прізвище, власне ім’я, по батькові

Рішення

1

Горяінова Ірина Олександрівна

за

2

Запорожець Людмила Іванівна

за

3

Ісіченко Наталія Михайлівна

відсутня на засіданні

4

Каменєва Тетяна Олексіївна

за

5

Кононова Ярослава Степанівна 

за

6

Курочка Аліна Віталіївна

 за

7

Міліна Наталія Іванівна

за

8

Пономаренко Тетяна Анатоліївна

за

9

Проскуріна Тетяна Сергіївна

за

10

Свинчук Валентина Вікторівна

за

11

Черкасова Олена Андріївна

за

12

Шабатура Тетяна Григорівна

за

 

«за» - 11                                             «проти» - 0                                «утрималися» - 0 

 

Прийнято

 

2. «Про затвердженняПрограми оздоровлення та відпочинку дітей Шевелівської сільської ради на період 2018-2020 роки» № 247-V від 04 травня 2018 року.

Не голосували: 1                                                       

 

з/п

Прізвище, власне ім’я, по батькові

Рішення

1

Горяінова Ірина Олександрівна

за

2

Запорожець Людмила Іванівна

за

3

Ісіченко Наталія Михайлівна

відсутня на засіданні

4

Каменєва Тетяна Олексіївна

за

5

Кононова Ярослава Степанівна 

за

6

Курочка Аліна Віталіївна

 за

7

Міліна Наталія Іванівна

за

8

Пономаренко Тетяна Анатоліївна

за

9

Проскуріна Тетяна Сергіївна

за

10

Свинчук Валентина Вікторівна

за

11

Черкасова Олена Андріївна

за

12

Шабатура Тетяна Григорівна

за

 

«за» - 11                                             «проти» - 0                                «утрималися» - 0 

 

Рішення прийнято

 

3. «Про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2017 року № 209-V «Про сільський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)» № 248-V від 04 травня 2018 року.

Не голосували: 1                                                       

 

з/п

Прізвище, власне ім’я, по батькові

Рішення

1

Горяінова Ірина Олександрівна

за

2

Запорожець Людмила Іванівна

за

3

Ісіченко Наталія Михайлівна

відсутня на засіданні

4

Каменєва Тетяна Олексіївна

за

5

Кононова Ярослава Степанівна 

за

6

Курочка Аліна Віталіївна

 за

7

Міліна Наталія Іванівна

за

8

Пономаренко Тетяна Анатоліївна

за

9

Проскуріна Тетяна Сергіївна

за

10

Свинчук Валентина Вікторівна

за

11

Черкасова Олена Андріївна

за

12

Шабатура Тетяна Григорівна

за

 

«за» - 11                                             «проти» - 0                                «утрималися» - 0 

 

Рішення прийнято

 

 

4. «Про скасування рішення  № 240-V Шевелівської сільської ради від 17 квітня 2018 року «Про надання згоди на відновлення меж по розташуванню земельної ділянки по вул. Центральна, 121 в с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області» № 249-V від 04 травня 2018 року.

Не голосували: 1                                                       

 

з/п

Прізвище, власне ім’я, по батькові

Рішення

1

Горяінова Ірина Олександрівна

за

2

Запорожець Людмила Іванівна

за

3

Ісіченко Наталія Михайлівна

відсутня на засіданні

4

Каменєва Тетяна Олексіївна

за

5

Кононова Ярослава Степанівна 

за

6

Курочка Аліна Віталіївна

 за

7

Міліна Наталія Іванівна

за

8

Пономаренко Тетяна Анатоліївна

за

9

Проскуріна Тетяна Сергіївна

за

10

Свинчук Валентина Вікторівна

за

11

Черкасова Олена Андріївна

за

12

Шабатура Тетяна Григорівна

за

 

«за» - 11                                             «проти» - 0                                «утрималися» - 0 

 

Рішення прийнято

 

 

5. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою по розташуванню земельної ділянки та складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки, яка знаходиться в с. Шевелівка,  вул. ---------, ----» № 250-V від 04 травня 2018 року.

Не голосували: 1                                                       

 

з/п

Прізвище, власне ім’я, по батькові

Рішення

1

Горяінова Ірина Олександрівна

за

2

Запорожець Людмила Іванівна

за

3

Ісіченко Наталія Михайлівна

відсутня на засіданні

4

Каменєва Тетяна Олексіївна

за

5

Кононова Ярослава Степанівна 

за

6

Курочка Аліна Віталіївна

 за

7

Міліна Наталія Іванівна

за

8

Пономаренко Тетяна Анатоліївна

за

9

Проскуріна Тетяна Сергіївна

за

10

Свинчук Валентина Вікторівна

за

11

Черкасова Олена Андріївна

за

12

Шабатура Тетяна Григорівна

за

 

«за» - 11                                             «проти» - 0                                «утрималися» - 0 

 

Рішення прийнято

 

 

                        Секретар сільської ради                     підпис                    Т.С.Проскурін