ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХL сесії V скликання Про затвердження Програми соціального та економічного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2019 рік" від 22 січня 2019 року

                           

                              

                                                                    У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 _____________________________________________________________________________

 ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22 січня 2019 року                                                                                                 

 

Про затвердження Програми

соціального та економічного

розвитку  територіальної

громади с. Шевелівка на 2019 рік

 

З метою досягнення у 2019 році  позитивних тенденцій сталого розвитку в усіх сферах економіки територіальної громади с. Шевелівка, забезпечення  життєдіяльності громади, покращення його благоустрою та екологічного стану, підвищення експлуатаційних показників конструктивних елементів житлових будинків і об’єктів соціальної інфраструктури, відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», комісія

 

                                                                     В И Р І Ш И Л А:

 

1.      Затвердити Програму соціального та економічного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2019 рік (далі-  Програма, додається).

2.      Виконавчому комітету Шевелівської сільської ради спільно з підприємствами та організаціями, які розташовані на території ради вжити заходів щодо виконання Програми.

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії. 

 

 

 Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури

правопорядку, соціального захисту населення                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

                       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                      рішення ХLсесії Шевелівської сільської   ради V скликання

                                                                                                            від 22 січня 2019 р. № 324-V

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО    ТА ЕКОНОМІЧНОГО   РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ  ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2019 РІК

І. Вступ.

1.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2019рік

   Програма соціального та економічного розвитку території сільської ради на 2019 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні", Програми економічного, соціального та культурного розвитку Балаклійського району на 2019 рік. Програму розроблено з урахуванням норм   Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік »

 У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради на 2019 рік, спрямовані на розвиток села – роботи з  благоустрою, виконання  ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, наповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення села Шевелівка .

  Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, субвенцій з державного бюджету, коштів  одержаних від соціальних угод з сільськогосподарським підприємством.

   У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Шевелівської сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

  Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками півріччя та року.

  Враховуючи підсумки 2018 року серед головних пріоритетів  соціального та економічногорозвитку територіальної громадис. Шевелівка в 2019 році мають бути:

 • збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в селі, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
 • підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;
 • надійне функціонування систем життєзабезпечення населення;
 • підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток освіти , створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;
 • активізація інвестиційної діяльності;
 • забезпечення населення якісними комунальними послугами;
 • здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища, та впорядкування утилізації твердих побутових відходів;
 • поточний ремонт  доріг комунальної власності;
 • поступове асфальтування доріг  комунальної  власності;
 • поточний  ремонт  памятника  загиблим воїнам   ;
 • благоустрій кладовищ.

        Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету села та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.             

ІІ. Соціальна сфера

2.1. Демографічна ситуація

      Населення села переживає стійкий період  демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку.

      Як і загалом в Україні, по Шевелівській сільській раді  смертність перевищує народжуваність, так в 2018 році народилось 8 дітей, померло 16 осіб.

     Станом на 01 січня 2019 року в селіШевелівка зареєстровано 822 особи.

     Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів  є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій.  Вживаються  заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших  категорій громадян.

       Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім”ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.

       Основним напрямом діяльності в 2019 році буде стабілізація демографічної ситуації, збереження традицій багатодітності та настанов на дводітну родину.

       Для поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя заплановано створити умови для забезпечення доступу всіх жителів села  до обв'язкового якісного медичного обслуговування, диспансеризації, розширення доступу населення, особливо дітей і підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих закладів.      

        Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2019 році передбачається:

 • стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;
 • забезпечення  підтримки багатодітних сімей, у тому числі надання допомоги за рахунок спонсорських коштів;
 • забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час.

        Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селах, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

2.2. Завдання сільської ради

 • поліпшення або відновлення якості життєдіяльності, захист конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб дітей, сімей та молоді;            
 • раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів;
 • соціально-профілактична робота щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам, подолання їх наслідків у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, формування навичок здорового способу життя;

2.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

   У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

   Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей   сільської ради. Слід відмітити статистику:

 • багатодітні сім'ї  –  3 ( виховується  13 дітей );
 • діти-інваліди –8;
 • неблагополучні сім’ї, що знаходяться на обліку – 3;
 • діти, що перебувають на обліку в службі у  справах неповнолітніх – 9;
 • сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах – 3.

      Виконавчим комітетом сільської ради, центром соціальних служб надаються постійні послуги сім’ям, спрямовані на подолання складних життєвих обставин, в яких вони опинилися.

 Приоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

     У рамках реалізації регіональної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності планується:

 • підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства;
 • удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;
 • проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;
 • розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • виконання заходів щодо відпочинку та оздоровлення дітей протягом  2018 року;
 • виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції і забезпечення захисту прав дітей.

 2.4. Зайнятість населення та розвиток підприємництва.

        На території сільської ради розташовано 9  установ та організацій, в яких працює  58 чоловік. На території сільської ради   працює   базове господарство ТОВ «Річленд ін вест».

       Підприємницькою діяльністю на території сільської ради займаються 4 особи. Основними видами діяльності є: торгівля, ремонт автомобілів.

       Рішенням сесії сільської ради № 303-V  від 18.12.2018 року прийнято Програму організації та  фінансування у 2019 році громадських робіт і передбачено кошти в сумі 65100 гривень на оплату праці особам, що працюватимуть на громадських роботах від Балаклійського центру зайнятості.

        У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачається здійснення заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

 • сприяння працевлаштуванню чотирьох незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця;
 • залучення на безоплатній основі до громадських робіт осіб, що перебувають на обліку у державній службі зайнятості;
 • посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
 • сприяння розвитку підприємництва.

 ІІІ. Гуманітарна сфера

3.1. Охорона здоров’я

       На території Шевелівської сільської ради для надання медичної допомоги населенню функціонує:

 Шевелівська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини з денним стаціонаром на 3 койко – ліжки. На даний час в амбулаторії працює три працівника,це сімейний лікар Льовочкіна Л.А.,молодша медична сестра  та  водій. Нажаль на сьогодні амбулаторія не укомплектована медичними працівниками.

В амбулаторії загальної практики- сімейної медицини здійснюється роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

 Для проведення обстеження та надання медичної допомоги населенню у 2018 році проводились медичні огляди  виїздними  бригадами медичних працівників з м. Балаклія.Завдяки пересувному флюорографу  мешканці села щороку проходять флюорографічні обстеження.

Приоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

-          подальший розвиток  надання медичної допомоги ;

-          забезпечення доступності,своєчасності та якості медичної допомоги;

      3.2. Освіта

   На території Шевелівської сільської ради функціонує  Шевелівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», в якому навчається та виховується 87 учнів та 23 дошкільнят. Педагогічний колектив школи постійно працює над поліпшенням якісного навчання учнів, забезпеченням максимуму можливостей для реалізації їхнього інтелектуального потенціалу. У комплексі працює 16 основних педагогічних працівників, з  них 9 - спеціалісти вищої категорії6 – І категорія;: 1- ІІ категорія . Всі вчителі мають повну вищу освіту. Більшість педагогів ( 59% ) мають педагогічний стаж понад 20 років.    У навчально-виховному комплексі обладнано і діє 13 навчальних кабінетів  . До послуг учнів є бібліотека, спортивний зал,   їдальня, комп’ютерний клас на 6 робочих місць

     Учні школи мають можливість відвідувати футбольну та ОСП  секції. Діють два кружки це вокального співу та кружок   природознавства

               Особлива увага приділяється дітям 5-ти річного віку. Всі діти даного віку охоплені навчанням  у Шевелівському НВК.   На виконання районної Програми « Шкільний автобус » та харчування дітей 1-4 класів   на 2019 рік передбачається субвенція з  сільського бюджету   в сумі  414123  гривень.  В навчальному закладі створені всі умови для повноцінного життя та розвитку дитини. Основною метою в роботі працівників установи  є охорона і зміцнення життя і здоров’я дітей, створення в групі оптимального режиму для фізичного розвитку дітей, розвиток пізнавальної активності, створення домашнього затишку для задоволення потреб їх підопічних. З метою  підготовки до нового навчального року у 2018 році за рахунок субвенції сільської ради в сумі 65,570 тис. грн. придбані меблі для першокласників.

 Приоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

- забезпечення надання доступної та якісної освіти ;

- спрямування  діяльності Шевелівського НВК на підвищення рівня надання освітніх послуг, оновлення  форм організації навчально – виховного процесу, запровадження освітніх новацій та інформаційних технологій

- посилення національно – патріотичного виховання та збагачення духовного потенціалу учнівської молоді;

                      3.3. Культура  

     Станом на 01.01.2019 року діє мережа  закладу культури, до складу якої входить один сільський клуб та  бібліотека. Робота закладу  культури спрямовувалась на організацію змістовного дозвілля, розвиток національно- культурних надбань.   В клубі для молоді що п’ятниці та суботи проводяться  дискотеки, діє гурток художньої самодіяльності, який приймає активну участь у проведенні районних заходів, а також виступає перед жителями села в дні відзначення свят. При фінансовій підтримці ТОВ «Річлед інвест» (директор Хасьянов Д.О.)  в селі проведено 8 заходів , це Новорічні і Різдвяні свята, свято Масляни, 8  Березня, Івана –Купала, День Незалежності, День Перемоги , День села тощо.

Зайнятість працівників культури у 2019 році становитиме:

Шевелівський сільський клубзавідуюча1,0 ставка;

                                   -  музичний керівник1,0 ставки.

                            -  тех..працівник – 0,5 ставки

Бібліотека обслуговує 389 користувачів у тому числі дітей – 80 чол. Відвідування становить 1081 читач. Книговидача складає 4239 примірників. Книжковий фонд налічує 8879 примірників книг та периодичних видань. Бібліотека оснащена комп’ютерним обладнанням, підключено до мережі Інтернет.

На території села Шевелівка розміщена   церква св.в-мч.Димитрія Солунського.           

.           Приоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

-          поліпшення  умов творчої  діяльності та побуту працівників культури, аматорів народної творчості;

       -  покращення матеріально – технічної бази закладів культури                               

    4.ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ                    РАДИ

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села

     Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

     Фінансово-бюджетна політика - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів спонсорів.

      Сільський бюджет стабільно перевиконується, це дає змогу сільській раді залучати кошти від перевиконання до бюджету розвитку та виконувати відповідні роботи з розвитку села. Так у 2018  році до бюджету сільської ради надійшло коштів в сумі 1912269  гривень, виконання становить 102,7%.       

 Приоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

 • забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;
 • удосконалення управління  майном комунальної власності, шляхом передачі  йогов орендучи продажу через аукціони;
 • забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до сільського бюджету;
 • цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;
 • забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;
 • забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери сільської радиза спожиті енергоресурси;
 • посилення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень;
 • забезпечення  виконання дохідної частини бюджету;

 

4.2. Поліпшення сільського середовища життєдіяльності, розвиток інфраструктури (благоустрій)

      З метою наведення та підтримки належного санітарного стану  в населених пунктах проводяться загально-сільські суботники, двомісячник з благоустрою території.

       Протягом 2018 року 4 особи приймали участь у громадських оплачуваних роботах    

           Основні завдання та заходи на 2019 рік:

 • озеленення вулиць села, висадка дерев, кущів, газонів та квітників;
 • здійснення контролю за якістю питної води;
 • зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище (ліквідація стихійних сміттєзвалищ ).Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств, підприємців  коштів державного, обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища та коштів спонсорів;

         Депутати сільської ради, члени виконкому, вчителі проводять роз’яснювальну роботу серед населення з питань охорони навколишнього середовища і самі беруть участь в цих заходах.

       Всього на благоустрій у 2018 році власних коштів витрачено  513080 гривень.               

   Приоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

- забезпечення систематичного збирання і видалення твердих побутових відходів з території населеного пункту

 V. Сільське господарство та співпраця органів місцевого самоврядування із орендарями земельних ділянок.

      Питання земельних та майнових відносин завжди були і є актуальними.

    Загальна площа земель Шевелівської сільської ради становить 5788,3 га, з них   сільськогосподарського призначення -  5315,4216 га  , ріллі – 4540,7130  га . Право на земельну  частку паї набули 550 громадян, з них- 37 громадян (44 паї) обробляють земельні паї одноосібно. Працює два товариства ТОВ «Річленд інвест», ТОВ «Краєвид Агро».

            ТОВ «Річленд інвест» (директор Хасьянов Д.О.) орендує 506 земельних паїв, що складає 3038,824 га, невитрибувані паї – 116,1679 га. Із земель запасу використовують 122,7546 га, земель державного фонду – 203,707 га.

                 З власниками земельних паїв укладені  договори оренди. Розрахунок за 2018 рік проведено повністю в грошовій чи натуральній формі.

           Приоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2019 рік:

-  забезпечення охорони та раціонального використання земель;

-  забезпечення рівноправного доступу сільськогосподарських товаровиробників, незалежно від форм господарювання, до державних та регіональних програм підтримки розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів;

- зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства;

- підвищення врожайності сільськогосподарських культур;

-  підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господарства;

VI. Соціальний захист і зайнятість населення

         Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій.

  Виконавчим комітетом сільської ради ведеться облік всіх категорій населення, які потребують соціального захисту.

              По категоріях:

-          інваліди ВВВ  -  0

-          солдатські удови та члени сім’ї загиблих – 2,

-          учасники ВВВ – 14 ,

-          діти війни – 44 ,

-           інваліди дитинства – 8 ,

-          одинокі громадяни похилого віку – 8 ,

 -          багатодітних сімей -  3( в них  13 неповнолітня дитина),

    Значна більшість з перелічених категорій населення потребує соціального захисту.

                   Всі одинокі громадяни похилого віку знаходяться на обслуговуванні одного соціального працівника від Балаклійського територіального центру. Бажаючим надається допомога у організації завезення палива, обробітку присадибних ділянок. Надається  допомога  працівниками  товариства  Червоного  Хреста.

         На обслуговуванні    соціального працівника від територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян перебуває 10 одиноких престарілих жителів села.

                   У 2018 році  до Дня Перемоги (9 травня ) учасникам війни та дітям війни була надана матеріальна допомога  у вигляді харчових наборів , до Дня людей похилого віку 25 осібам одержали продуктові набори. Регулярно надають допомогу у вирішенні соціального захисту населення  ТОВ «Річ ленд ін вест» (директор Хасьянов Д.О.). Така допомога й надалі буде проводиться.  

               Сільською радою надається  допомога  в оформленні субсидій на покриття комунальних витрат .Спочатку опалювального  сезону було оформлено субсидію 128 сім’ям  .

           VII. Зміцнення правопорядку та профілактика злочинності.

         Організація роботи з населенням, є з однією з важливих умов успішного вирішення поставлених перед виконкомом сільської ради завдань щодо посилення боротьби зі злочинністю та зміцненню правопорядку.

       Протягом 2018 року злочинів кримінального  характеру  на території сільської ради не зареєстровано.

       Дільничним інспектором спільно з членами виконкому сільської ради ведеться роз’яснювальна робота серед населення щодо профілактики злочинності

              Шевелівська сільська рада у межах своєї компетенції вирішуватиме питання місцевого самоврядування, перш всього виходячи з інтересів територіальної громади, та здійснюватиме функції і повноваження місцевого характеру на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата сільської ради.

 

 

   

 Основні прогнозні показники на 2019 рік

Показники

Одиниця виміру

2018 рік

звіт

2019 рік

прогноз

Фінансові показники

 

 

 

Дохідна частина  сільського бюджету

( без трансфертів )

тис. грн.

1862185

2433126

Дохідна частина сільського бюджету ( з трансфертами)

тис. грн

2289615

2706938

Видаткова частина сільського бюджету (  з трансфертами)

тис.грн.

3385387

2706938

Соціальна сфера

 

 

 

чисельність наявного населення

чол..

825

823

Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Шевелівської сільської ради, які заплановано до фінансування у 2019 році

№п/п

Найменування об’єкту

Вид робіт

Вартість робіт тис.грн.

1.

Поточний ремонт доріг комунальної власності по вул. Миру

поточний ремонт(підсипка шлаком)

400,0

 

Потреба у капітальних вкладеннях на об’єкти соціального та  економічного значення у 2019 році

 №п/п

Найменування обєкту

Вид робіт

Вартість робіт тис.грн.

 

Благоустрій

 

1

Територія Шевелівської сільської ради

Утримання та поточний ремонт мережі вуличного освітлення

50,0

 

2

Територія сільського клубу

Придбання та укладка тратуарної плитки

40,0

3

Територія Шевелівської сільської ради

видалення аварійних дерев на території сільської ради

11,0

4

Територія Шевелівської сільської ради

 Виготовлення проектно-кошторисної документації на футбольне поле

10,0

5

Територія Шевелівської сільської ради

придбання дерев для озеленення території

16,123

6

Територія Шевелівської сільської ради

придбання елементів  спортивного майданчика

100,0

7

Територія Шевелівської сільської ради

  Придбання лавок       

             5,0

8.

 Територія Шевелівської сільської ради

Придбання  профнастилу

2,0

Всього по благоустрою

234,123

 

 

 

 

 

Культура

 

1.

Сільський клуб

Придбання  та встановлення пластикових вікон та дверей

20,0

 

Всього  по сільському клубу

20,0

 

Управління

 

1.

Шевелівська сільська рада

Придбання обладнання для газової системи

50,0

 

 

Шевелівська сільська рада

Поточний ремонт приміщення

57,0

 

Всього по управлінню

107,0

 

Інше

 

1.

Шевелівська сільська рада

Виготовлення Генерального плану території сільської ради

150,0

 

 2.

Шевелівська сільська рада

Придбання феєрверку

10,0

 

 

3.

Шевелівська сільська рада

Придбання подарункових наборів, сувенірів

10,0